WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

sight rhyme


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "sight".

Podívejte se také na: rhyme

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyesight) (smysl)zrak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (činnost)vidění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 My sight isn't very good without glasses on.
 Bez brýlí mám špatný zrak.
 Mé vidění je bez brýlí špatné.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view)pohled mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (možnost vidění)rozhled, výhled mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (viditelná vzdálenost)dohled mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The sight is amazing from on top of the Ferris wheel.
 Pohled (or: výhled) ze shora ruského kola je báječný.
 Odsud ze shora je ta budova právě na dohled.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sthg to see) (něco k vidění)podívaná žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The protest was quite a sight.
 Ten protest, to byla ale podívaná.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] ugly)děsný pohled příd + m
  (ironicky)podívaná žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Then he came out with his shirt unbuttoned. What a sight that was!
 Pak vyšel s rozepnutou košili. To byl děsný pohled!
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: sighting device) (zbraně)hledí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (zbraně)muška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (zbraně)zaměřovač mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He looked through the sight for a few seconds while aiming the gun.
 Když zaměřoval pušku, podíval se na pár vteřin muškou.
the sights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tourist attractions, landmarks)pamětihodnosti ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  turistické zajímavosti příd + ž mn
  památky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Kara and her boyfriend stayed in Montreal for several days and saw the sights.
 Kara a její přítel zůstali v Montrealu pár dní a viděli pamětihodnosti.
sight [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe, spot)spatřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zahlédnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uvidět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zpozorovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After waiting an hour the tourists were delighted to sight dolphins.
 Po hodinovém čekání byli turisté potěšení, že spatřili delfíny.
sight [sth] towards [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weapon: aim) (zbraň, luk apod.)zamířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  cílit ned
  zacílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He sighted the arrow towards the target.
 Zamířil šípem na terč.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
at first sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (instantly, immediately)na první pohled fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  okamžitě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 At first sight, the town looked boring.
catch sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (glimpse, notice)zahlédnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  postřehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When I caught sight of my appearance in the mirror, I immediately rushed back to my closet to change.
in sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (visible, within view) (viditelný)na dohled předl + m
 Make sure the children are in sight at all times while you're at the beach.
in sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (close) (časově)v dohledu předl + m
 Two weeks ago, I thought I'd never finish this project, but now the end is in sight.
line of sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (straight line of view)zorné pole příd + s
 He bent over to stay out of his pursuer's line of sight.
lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer see)ztratit z dohledu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 We lost sight of that boat when it went around the bend in the river.
lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (no longer be focused on) (původní cíle, ideály apod.)zapomenout na dok + předl
  (původní cíle, ideály apod.)vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When I lose sight of my goal, I waste time and accomplish nothing.
love at first sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instant romantic attraction to [sb])láska na první pohled fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When Harry met Sally it wasn't love at first sight; they fell in love some years later.
not lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep in view)nespouštět z očí ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Do not lose sight of your children around water.
not lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remain focused on) (původní cíle, ideály apod.)nezapomenout na dok + předl
 Don't lose sight of your goal, you're almost there.
out of sight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside visible range)z dohledu předl + m
 We know the actors are backstage, but they were out of sight.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outside visible range) (mimo dosah zraku)nedozírný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
out of sight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, dated (great, amazing)fantastický, skvělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That concert was out of sight!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sight rhyme":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sight rhyme'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.