WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sigh viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (express [sth] with breath sound)povzdychnout si, vzdychnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teacher sighed as Mike gave his latest excuse for not doing his homework.
 Učitel si povzdychnul, když Mike přišel s nejnovější výmluvou, proč neudělal domácí úkol.
sigh nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expressive breath sound)vzdychnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  povzdech mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Linda's father's sigh told her how disappointed he was when he realised she had forgotten her mother's birthday again.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Povzdech Lindina otce jí řekl vše.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
sigh nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sound: escaping air)překlad není dostupný
 The airbed deflated with a sigh.
sigh viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (deflating sound)překlad není dostupný
 Peter plunged a knife into the tyre, which sighed and deflated.
sigh,
sigh for,
sigh after
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(pine, yearn) (po něčem)toužit ned
  (po něčem)dychtit ned
 Rachel is still sighing after that promotion.
sigh [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (express with a sigh) (říci s povzdechem)povzdychnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 "Not again," Martin sighed, looking at his watch and seeing that Adam was half an hour late.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
sigh of relief nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (audible breath when difficulty is over)povzdech úlevy
 Prudence heaved a sigh of relief as her beloved horse was freed from the mud.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sighing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sighing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.