siding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪdɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsaɪdɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(sīding)


From the verb side: (⇒ conjugate)
siding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: siding, side

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
siding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (railway tracks)vlečka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The driver pulled his train onto the siding to allow the other train to pass.
siding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (cladding on house) (domu)obití spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface) (objektu)stěna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You need to paint all sides of the box.
 Musíš nabarvit všechny stěny té krabice.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location) (místo)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This side of the river is greener than the other.
 Tato strana řeky je zelenější než ta druhá.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface of flat object) (líc a rub)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Turn the paper over to the other side.
 Otoč papír na druhou stranu.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lateral part) (boční část)stěna, strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a hole in the side of the box.
 V jedné straně té krabice je díra.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geometry: polygon) (geometrie)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A square has four sides.
 Čtverec má čtyři strany.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edge)okraj, kraj žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She wrote notes along the side of the page.
 Psala si poznámky na okraj stránky.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body: flank) (část těla)bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My side hurts. I wonder why.
 Bolí mě bok. Nevím proč.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contesting group) (stranit někomu)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Whose side are you on?
 Na čí straně jsi?
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: team)překlad není dostupný
 We're going out to root for our side.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lateral)postranní, boční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Please go out the side door.
 Prosím vyjdi postranními dveřmi.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (supplementary) (doplňující)druhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Marvin started a side job.
 Marvin si našel druhé zaměstnání.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secondary) (výhoda)další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (plus)přídatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The salary is a side benefit to this job.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (directed toward a side) (kop)boční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The player made a side kick.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (road/street: not main) (ulice, ulička)boční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The main road was closed because of an accident, so we had to find our way through a maze of side streets.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family lineage) (rodiny)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (rodiny)část žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (rodiny)linie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Our side of the family has distinctive facial features.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edge of a boat) (lodi)bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The sailors threw the trash over the side.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (aspect) (přeneseně: chování)rys mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně: osobnosti)stránka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  stránka
 She saw a side of him that she hadn't seen before.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (region of a city) (města)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (města)část žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The south side of the city is known for its shops.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adjacent space) (domu)část žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The side of the house is a fun place to play.
side of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cut of meat) (část těla zvířete)bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Please give me a side of beef.
 Dejte mi prosím hovězí bok.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (food: accompaniment) (k jídlu)příloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
side,
side with
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(favour, support) (koho)podporovat ned
  (komu)stranit ned
 The party hopes the minister will side with them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"siding" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: siding [materials, contractors, repairs], the house has [vinyl, cedar, aluminum] siding, need to replace the house's siding, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "siding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'siding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.