side

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/saɪd/ ,USA pronunciation: respelling(sīd)


Inflections of 'side' (v): (⇒ conjugate)
sides
v 3rd person singular
siding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
sided
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
sided
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface) (objektu)stěna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You need to paint all sides of the box.
 Musíš nabarvit všechny stěny té krabice.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location) (místo)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This side of the river is greener than the other.
 Tato strana řeky je zelenější než ta druhá.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface of flat object) (líc a rub)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Turn the paper over to the other side.
 Otoč papír na druhou stranu.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lateral part) (boční část)stěna, strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a hole in the side of the box.
 V jedné straně té krabice je díra.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geometry: polygon) (geometrie)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A square has four sides.
 Čtverec má čtyři strany.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edge)okraj, kraj žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She wrote notes along the side of the page.
 Psala si poznámky na okraj stránky.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body: flank) (část těla)bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My side hurts. I wonder why.
 Bolí mě bok. Nevím proč.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contesting group) (stranit někomu)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Whose side are you on?
 Na čí straně jsi?
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: team)překlad není dostupný
 We're going out to root for our side.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lateral)postranní, boční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Please go out the side door.
 Prosím vyjdi postranními dveřmi.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (supplementary) (doplňující)druhý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Marvin started a side job.
 Marvin si našel druhé zaměstnání.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secondary) (výhoda)další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (plus)přídatný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The salary is a side benefit to this job.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (directed toward a side) (kop)boční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The player made a side kick.
side adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (road/street: not main) (ulice, ulička)boční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The main road was closed because of an accident, so we had to find our way through a maze of side streets.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family lineage) (rodiny)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (rodiny)část žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (rodiny)linie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Our side of the family has distinctive facial features.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (edge of a boat) (lodi)bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The sailors threw the trash over the side.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (aspect) (přeneseně: chování)rys mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně: osobnosti)stránka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  stránka
 She saw a side of him that she hadn't seen before.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (region of a city) (města)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (města)část žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The south side of the city is known for its shops.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adjacent space) (domu)část žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The side of the house is a fun place to play.
side of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cut of meat) (část těla zvířete)bok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Please give me a side of beef.
 Dejte mi prosím hovězí bok.
side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (food: accompaniment) (k jídlu)příloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
side,
side with
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(favour, support) (koho)podporovat ned
  (komu)stranit ned
 The party hopes the minister will side with them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
side with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (support in a disagreement) (ve sporu apod.)podporovat ned
 The party hopes the minister will side with them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
flip side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reverse, other side)druhá strana příd + ž
 The flip side of the album also had some good songs.
 Druhá strana desky má také nějaké dobré songy.
flip side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (another, less attractive, aspect)nevýhoda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The flip side of the new product is that it wastes electricity.
 Nevýhodou nového produktu je fakt, že plýtvá elektřinou.
from side to side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (movement: back and forth)ze strany na stranu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The boat was rocking from side to side in the rough sea.
from side to side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (measurement: sideways) (měření)napříč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The room was square, and measured about two metres from side to side.
look on the bright side,
look on the bright side of things
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (consider positive aspects)podívat se na lepší stránku věci dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 If you always look on the bright side, you will be a much happier person.
Look on the bright side interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (consider positive aspects)vezmi to z té lepší stránky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  podívej se na to z té lepší stránky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Look on the bright side: if you have nothing, you've got nothing to lose!
 Vezmi to z té lepší stránky, když nic nemáš, nemůžeš nic ztratit.
on one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unilaterally)na stejné straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (přeneseně)na jedné lodi fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We are all on one side.
on one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on one surface only)na jedné straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  z jedné strany fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 An image of George Washington can be found on one side of a US dollar bill.
on the side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in addition)navíc příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She worked all day in an office and babysat on the side.
on the side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (secretly)tajně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  bokem příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She found out her husband had a girlfriend on the side.
on the side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (food: to one side) (ingredience na talíři)stranou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'll have the apple pie, with ice cream if you have it, but I want the ice cream on the side, not on top of the pie.
onside,
on-side,
on side
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(supporting a cause)podporující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
side by side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a row)bok po boku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  vedle sebe přísl + záj
side by side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (together) (přeneseně: společně)bok po boku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Our two countries stand side by side in the face of this new threat.
side dish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food served as an accompaniment) (jídla)příloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His steak was served with a side dish of mashed potatoes.
side effect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (secondary effect: of drug) (drogy)vedlejší účinek příd + m
 Side effects of this drug may include nausea and a skin rash.
side effect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] incidental)vedlejší efekt příd + m
 Losing weight is a welcome side effect of fasting in Lent.
side street nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small road leading off larger street)postranní ulice, vedlejší ulice příd + ž
 I drive down side streets to avoid the traffic.
snare drum,
side drum
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(percussion) (nástroj)bubínek m zdrob
 Tim played a drum roll on the snare drum.
sunny side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (positive aspect)světlá stránka příd + ž zdrob
 Whenever I was depressed my grandfather told me to look on the sunny side of life.
sunny side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sunlit side: of street) (ulice apod.)sluneční strana příd + ž
 The sunny side of the street is always the hottest, obviously.
thorn in the side,
thorn in your side,
thorn in the flesh,
thorn in your flesh
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (aggravating thing, person) (přeneseně)trn v oku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 That new trainee is so annoying; he's a thorn in my side.
to one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (put [sth]: aside) (odložit)stranou
  na stranu
 She set her book to one side and picked up the newspaper.
to one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (movement: to the side) (odložit)stranou
  na stranu
 The cars all moved to one side of the road so the ambulance could pass.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"side" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: facet, více…
Slovní spojení: (don't, didn't) side with her, on the [left, right, top, bottom, one] side, on the side table, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "side":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'side'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.