shuffle

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃʌfəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈʃʌfəl/ ,USA pronunciation: respelling(shufəl)

Inflections of 'shuffle' (v): (⇒ conjugate)
shuffles
v 3rd person singular
shuffling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
shuffled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
shuffled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
shuffle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (walk slowly)šourat se ned
  belhat se ned
 The old man shuffled along the street.
shuffle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (mix playing cards)zamíchat karty dok + ž mn
 Emma shuffled and then dealt.
shuffle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cards) (karty)míchat ned
shuffle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mix carelessly)zamíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  promíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (papíry apod.)přehazovat ned
 The boss shuffled his papers nervously, not knowing what to say to the employee he had just fired.
shuffle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slow walk)šourání se spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The old lady moved across the road at a shuffle.
shuffle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (random mixing of playing cards) (karet)míchání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 One of the players complained that the shuffle hadn't been thorough enough.
shuffle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music player: random order) (přehrávání hudby)náhodný výběr příd + m
 James put his music player on shuffle.
shuffle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mixing)míchání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
shuffle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rustling sound)šustění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  šustot mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Lauren thought she was alone in the office, but then she heard the shuffle of papers behind her.
shuffle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (employees) (zaměstnance)přesunout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
shuffle your feet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (walk slowly)šourat se ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"shuffle" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [cabinet, work, midseason, party] shuffle, changed [desks, jobs] following an office shuffle, put the [MP3, CD] player on shuffle, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "shuffle":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'shuffle'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.