shoot

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃuːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃut/ ,USA pronunciation: respelling(sho̅o̅t)

Inflections of 'shoot' (v): (⇒ conjugate)
shoots
v 3rd person singular
shooting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
shot
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
shot
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fire a gun)střílet ned
 Robert's father taught him to shoot when he was a little boy.
 Když byl Robert malý chlapec, jeho otec ho naučil střílet.
shoot at [sth/sb] vi + prep (fire a gun at)vystřelit na dok + předl
 The soldiers shot at the enemy.
 Vojáci vystřelili na nepřítele.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gun: fire) (z pušky)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He shot the gun.
 Vystřelil z pušky.
shoot [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill with gun, etc.) (zabít puškou apod.)zastřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Where did you shoot that deer?
 Kde jsi zastřelil toho jelena?
shoot [sb/sth] in [sth] vtr + prep (wound by firing gun, etc.) (zranit)střelit, postřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The soldier was shot in the leg.
 Voják byl střelen (or: postřelen) do nohy.
shoot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute by gunfire) (popravit)zastřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The prisoner was shot by the firing squad.
 Vězeň byl zastřelen popravčí četou.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (film) (film)natočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (film)natáčet ned
 They are shooting the movie in Canada.
 Natáčejí film v Kanadě.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (photo: take)nafotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (snímky, fotky)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The photographer shot 50 photos.
 Fotograf nafotil 50 fotek.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
shoot! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang, euphemism (annoyance)sakra, kruci, hrome citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Shoot! I forgot his birthday!
 Sakra, zapomněl jsem na jeho narozeniny.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: sprout)výhonek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 From the eight seeds we got five shoots growing.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunt)lov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They went on a turkey shoot.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (filming session) (filmové)natáčení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  filmování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  záběry m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 The shoot will be on location in Iceland.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (photo shoot: photography session)focení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Zelda is at the shoot working as a camera assistant.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: aim at goal) (ve sportu, na branku, koš, apod.)střílet ned
  (ve sportu, na branku, koš, apod.)střelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ve sportu, na branku, koš, apod.)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The basketball player decided to pass instead of shoot.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pool, billiards: play, hit) (hrát, být na řadě)střílet ned
 It's your turn to shoot. Try to knock the 7-ball in.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play marbles) (hrát, trefovat se)střílet ned
 The experienced marble player was able to shoot very well.
 Zkušený hráč v kuličky uměl střílet velmi dobře.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (move quickly) (přeneseně: rychle se pohybovat)vystřelit ned
 The kid shot across the field to get the ball.
 Dítě vystřelilo přes hřiště pro balon.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (photograph)fotit ned
 You better shoot before it gets too dark!
 Raději foť, než bude moc tma.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (film)natáčet ned
 They shot all day long, but got the scenes that they wanted.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ball: aim at target) (na koš, na branku)střílet ned
 He shot just as time ran out in the game.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pain: pass through body) (bolest)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (bolest)vystřelovat ned
 The pain shot up his arm after he hit his elbow.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (speak) (řeč, promluvu, začít mluvit)spustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  povídat ned
 I want to hear your opinion. When you're ready, shoot.
 Chci slyšet tvůj názor. Až budeš připraven, spusť.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take seismic reading) (sbírat informace, data)snímat ned
  (data)zaznamenávat ned
 The geologists will shoot and interpret the seismic data for you.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (star, planet: site) (v námořnictví)měřit výšku slunce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The captain used a sextant to shoot the sun.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dice: throw) (kostkami)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kostkami)vrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's your turn. Shoot the dice!
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf: play, hit)trefit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (uhrát, zvládnout)zahrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I shot a 69 yesterday!
shoot [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take a photo of)vyfotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  fotit ned
 The fashion model allows only a few photographers to shoot pictures of her.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ball: aim at goal) (sport: na branku)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The footballer shot the ball between the posts.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drug: inject) (hovorový výraz: brát drogy)píchat si ned
 The addict had been shooting heroin for years.
 Byl závislý a píchal si heroin už roky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
shoot back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (retort) (rychle odpovědět)odseknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 "I didn't steal her purse!", the street kid shot back.
shoot back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (object: return) (předmět)vrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He tossed the boomerang, which shot right back to him.
shoot [sth] back,
shoot back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reply: send)odpovědět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I read Ken's email, then shot back an angry reply.
shoot up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (inject drugs intravenously) (neformální: drogy)píchat si ned
 The marks on his arm indicated he shot up frequently.
shoot [sth] up,
shoot up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
US, slang (riddle with bullets)rozstřílet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The killer threatened to shoot up the place if anyone approached him.
 Vrah vyhrožoval, že to celé rozstřílí, jestli se k němu kdokoli přiblíží.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bamboo shoot,
bamboo sprout
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (edible sprout)bambusový výhonek příd + m
 We ordered chicken sauteed with broccoli and bamboo shoots.
photo shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (photography session)focení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
shoot a glance at [sb],
dart a glance at [sb],
cast a glance at [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(look quickly at)střelit pohledem po dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
shoot [sb] a glance,
cast [sb] a glance
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(look quickly at)střelit pohledem po dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
shoot [sth] down vtr + adv (aircraft: attack with gunfire) (letadlo)sestřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální: letadlo)sundat dolů dok + přísl
 We were ordered to shoot down the military aircraft.
shoot [sb] down vtr + adv informal (kill with gun)zastřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální)sundat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
shoot [sb/sth] down vtr + adv figurative (discredit)zpochybnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His idea was immediately shot down by the director.
shoot out of [sth],
shoot out from [sth]
vi + adv
(appear suddenly, rapidly)překlad není dostupný
shoot the breeze,
bat the breeze
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, figurative (chat)tlachat
 We didn't talk about anything important that night - we were just shooting the breeze.
shoot the rapids v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (canoe down fast river)sjíždět peřeje ned + ž mn
 Marc and his friends are going to shoot the rapids this weekend.
shoot up vi + adv (size, quantity: increase) (přeneseně: zvýšit se)vystřelit vzhůru dok + přísl
 Buy as much as you can now, because in the summer prices will shoot up!
 Nakup toho co nejvíc, v létě ceny vystřelí vzhůru!
shoot up vi + adv informal (child: get taller) (do výšky)vyrůst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (do výšky)vytáhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He was small until his teens, when all of a sudden he shot up.
shootout,
shoot-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(gunfight)přestřelka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The fight ended in a shootout in which one man was injured.
shootout,
shoot-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
historical (gunfight: Old West) (Divoký západ: na život a na smrt)přestřelka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There are numerous shootouts in the film, often inside saloons.
shootout,
shoot-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sport: quickfire contest) (sport)střelba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The team failed in the shootout, losing 3-2.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"shoot" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: shoot a [deer, robber, target], a [photo, calendar, fashion, movie, magazine] shoot, shot and [hit, killed] a [deer], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "shoot":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'shoot'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.