sharp

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃɑːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃɑrp/ ,USA pronunciation: respelling(shärp)

Inflections of 'sharp' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
sharper
adj comparative
sharpest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (able to cut or pierce)ostrý, nabroušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The new knife was sharp.
 Ten nový nůž byl ostrý.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (vision: not blurry) (zrak)dobrý, ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 With his glasses on, his vision was sharp.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Vidění je po operaci šedého zákalu ostré většinou jen do dálky.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intelligent)bystrý, chytrý, inteligentní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They decided to hire the sharpest of the candidates.
 Rozhodli se zaměstnat nejbystřejšího z kandidátů.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (image: distinct) (obraz)ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The image gradually came into focus until it was perfectly sharp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: witty)chytrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  bystrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He was really sharp - always making funny comments.
 Byl opravdu chytrý, vždy dělal vtipné komentáře.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (comment: hurtful) (komentář)břitký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (komentář)kousavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His sharp comments really hurt her feelings.
 Jeho kousavé poznámky doopravdy zranily její city.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (feeling, pain: intense) (intenzivní)ostrý, prudký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I have a sharp pain in my back.
 Mám ostrou bolest v zádech.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (quick to see)překlad není dostupný
 My editor's eye for typos is sharp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (brisk, cold) (přeneseně: vítr)ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a sharp wind that a light jacket couldn't guard against.
 Foukal ostrý vítr, proti kterému se lehkou bundou nedalo chránit.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (strongly flavored) (chuť, např. sýra)ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (chuť)výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This is a really sharp cheese; I prefer something milder.
 Jedná se o opravdu výrazný sýr, dávám přednost něčemu jemnějšímu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (clean-cut, well-dressed)elegantní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  šik přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  stylový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His sharp new look included short hair and an Italian suit.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (abrupt) (přeneseně: zatáčka)ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (zahnutí, zatáčka)prudký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Next, you need to make a sharp right turn onto the next street.
 Na další ulici musíte udělat prudkou otočku doprava.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (dishonest, sly)vychytralý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  prohnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  mazaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 John is a sharp one - you can't really trust him.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (temper: severe) (přeneseně: o povaze)prudký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His sharp temper lost him his last job.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high-pitched and loud) (zvuk)ostrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (zvuk)jasný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (zvuk)pronikavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a sharp sound coming from the car's engine.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: F sharp, etc.) (v hudbě, tón)křížkovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zvýšený o půltón fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Let's change that note from A to A sharp.
sharp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with too high a pitch) (v hudbě, tón)zvýšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The guitar string played sharp so he had to tune it.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: precisely)přesně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  na vteřinu předl + ž
 Please be at the meeting at three o'clock sharp.
sharp advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (abruptly)ostře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  prudce příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He turned the car sharp right.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note) (hudební značka)křížek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You need to play a sharp here, not a natural.
 Tady musíš zahrát křížek, ne bez předznamenání.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical symbol: #) (v hudbě)křížek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The pianist did not notice the sharp at the top of page two, and played the wrong note.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, informal (expert)odborník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně: znalý člověk)chytrá hlava příd + ž
 We better bring in the sharps to analyse this.
sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (needle)ostrý nástroj příd + m
 Please deposit all sharps in a special container.
sharp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (music: be half a tone too high) (v hudbě)zvyšovat o půltón fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You sharped all through the first twenty bars.
sharp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (music: raise half a tone) (v hudbě)zvýšit o půltón fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 You need to sharp that F at bar sixteen.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
card sharp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (swindler)karetní švindlíř, karetní švindlířka příd + m, příd + ž
 My friend lost all his money in a poker game with a card sharp.
Look sharp! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, figurative, slang (hurry)Pospěš si!, Pohni si! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Look sharp! I want to get there on time.
look sharp vi + adj UK, figurative, slang (hurry) (neformální: spěchat)kvaltovat ned
  uhánět ned
 You'll need to look sharp if we're going to be at that bus stop in time.
look sharp vi + adj figurative, informal (be stylish)vypadat elegantně ned + přísl
 Everyone looked sharp at the awards ceremony.
quick-witted,
sharp-witted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(intelligent, fast-thinking)inteligentní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pohotový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  bystrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
sharp pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (acute and severe physical discomfort)ostrá bolest, prudká bolest příd + ž
 The sharp pain in his chest indicated a possible heart attack.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sharp" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: sharp the [note, pitch, melody, song], music: (the) sharps and flats, a sharps container, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sharp":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sharp'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.