sharing


From the verb share: (⇒ conjugate)
sharing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: sharing, share

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sharing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dividing [sth] up between people) (mezi více lidí)dělení, rozdělování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
sharing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (allowing others a turn to enjoy [sth](něčeho pozitivního)sdílení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
sharing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (communicating thoughts and feelings) (myšlenek, pocitů apod.)svěření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (myšlenek, pocitů apod.)sdílení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use together) (společně užívat)sdílet ned
  mít dohromady, mít společně ned + přísl
 Amy and Ron share an apartment.
 Amy a Ron sdílejí (or: mají dohromady) jeden byt.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (use [sth] together)sdílet s ned + předl
  používat dohromady s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Kathy shares the house with her sister.
 Kathy sdílí dům se svojí sestrou.
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow others to use) (povolit používat ostatním)podělit se o dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The children in the class had to share the textbooks.
 Tome, poděl (or: děl) se o kostičky s Lízou.
share [sth] with [sb/sth] vtr + prep (allow [sb] to use [sth](o něco)podělit se s, rozdělit se s dok + předl
 Gary shared the toy with his brother.
 Gary se podělil o hračku se svým bratrem.
share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (finance: equity) (finance)podíl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (cenný papír)akcie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Every employee has shares in the company.
 Každý zaměstnanec má podíl ve firmě.
 Každý zaměstnanec má akcie společnosti.
share viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be cooperative) (spolupráce)dělit se ned
 Small children must learn how to share.
 Malé děti se musí naučit dělit (or: podělit) se.
share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part, percentage) (část)podíl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Each of us gets a share of the profits.
 Každý z nás dostává svůj podíl na zisku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
share [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." esp UK (tell) (komu co)sdělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (o informace)podělit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (komu s čím)svěřit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You have some news about her? Oh, do share it!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
sharing | share
AngličtinaČeština
profit sharing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employees share profits) (zaměstnanci apod.)podíl na zisku
 The company offers its employees profit sharing in addition to a paid pension and paid insurance.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sharing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the sharing of [information, data, knowledge, ideas, resources]], a sharing community, [car, house, apartment, dorm, task, file] sharing, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sharing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sharing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.