set in

Listen:


Na této stránce: set in, set

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
set in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become established)nastat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ustanovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
set vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place, locate)položit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He set the glass on the edge of the table.
 Položil tu sklenici na okraj stolu.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kit) (nářadí)sada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Don't worry, I will get my set of tools and fix it.
 Nebojte se, vezmu svou sadu nářadí a opravím to.
set vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (price, value) (cenu)stanovit, určit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's set the price of the shirt at twenty dollars.
 Stanovme cenu té košile na dvacet dolarů.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (television set)televizor mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)televize žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We are experiencing technical difficulties. Do not adjust your set.
 Televizor je v obýváku.
set viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sun: sink) (slunce)zapadat ned
  zapadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zajít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 What time does the sun set today?
 V kolik dnes zapadá slunce?
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Slunce zašlo a začíná být docela zima.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collection of items)sada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Don't worry, I will get my set of tools and fix it.
 Nedělej si starosti, přinesu si svou sadu nástrojů a spravím to.
set viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become firm)ztuhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This jelly will set in four hours.
 To želé ztuhne za čtyři hodiny.
set viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (harden)ztuhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ztvrdnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (lepidlo)vytvrdnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The plaster needs twenty-four hours to set properly. Leave enough time to let the glue set.
 Omítka potřebuje dvacet čtyři hodin, aby pořádně ztuhla.
set adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmoving) (výraz ve tváři)nehybný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You could tell Olivia was determined from the set expression on her face.
 Z nehybného výrazu ve tváři bylo možné rozpoznat, že Olivia byla odhodlaná.
set adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agreed, fixed)stanovený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pevně daný přísl + příd
 Eleanor's set hours of work are 9 am to 5 pm, Monday to Friday.
 Eleanořina stanovená pracovní doba je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
set adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (standard, conventional)ustálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neměnný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There is no set way to do it; you can choose your favorite method.
set adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (assigned) (předem)určený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (učebnice, četba apod.)povinný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Students should ensure they buy copies of set texts before the beginning of term.
set adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hair: drying in a style) (účes, vlasy apod.)upravený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Madeleine's nails were painted, her hair was set, so she was ready to go to the dance.
set on doing [sth] adj + prep (determined to do)odhodlaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  rozhodnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Marcus is set on getting into Oxford.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group) (přátel)skupina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  parta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I have made a new set of friends.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothing: fit) (oděvu)padnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  způsob, jakým padne fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 What do you think of the set of this suit?
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matching outfit) (oblečení patřící k sobě)souprava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Do you like this matching set that I bought?
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bearing) (tváře)výraz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He has an arrogant set to him and I don't like that.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis) (sada v tenise)set mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The tennis player won the third set to win the whole match.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV, film: stage)scéna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The actor needed to be on set all day, as they were filming.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (horticulture: young plant)sazenice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I have bought fifty onion sets this year.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: performance)soubor skladeb m + ž mn
 After finishing her set, the violinist bowed for the audience.
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (algebra) (v matematice)množina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
set nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (class, group)skupina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  třída žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Rose is in the top set for French.
set [sb/sth] to [sth],
set [sb/sth] on [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(apply, start) (někoho k něčemu)podnítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boss set his employees to work on the project.
set viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hair: be fixed in place) (pevně na místě)držet ned
 Your hair will set well if you use this hairspray.
set viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clothes: fit, hang) (přeneseně: na těle)padnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: na těle)sedět ned
 That dress sets very nicely on you.
set viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fruit: grow, develop) (pupeny, plody)nasadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (plody)dozrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I had lots of flowers on my chilli plants this year, but the fruits didn't set.
set [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign [sb] [sth](práci, úkol apod.)zadat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The teacher set his pupils several tasks.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (type) (písmo)vysázet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Can you set this report for me in a plain typeface?
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: lyrics) (např. verše)zhudebnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The poem was set to music.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (watch: adjust) (čas, hodnoty)nastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (čas, hodnoty)nařídit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I just changed the battery in the clock, so I have to set the time on it again.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bone: mend) (narovnat kost)napravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (srovnat kost)spravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The doctors in casualty set the broken bone.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (example: provide)stanovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (příkladem)jít ned
  udávat ned
 You should set a good example to your younger brother!
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (table: lay) (stůl)prostřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kids, come set the table for dinner. We need plates and bowls.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in order)umístit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She set the chess pieces in their place.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trap: prepare) (past)nastražit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He set a trap for the mouse in the apartment.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hairstyle: fix) (vlasy)upravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The stylist set the woman's hair beautifully.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (date: schedule)stanovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  určit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's set a June date for the wedding.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pace) (tempo)udávat ned
  (tempo, rychlost)udat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The leader set the pace in the bike race.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gem: mount) (kámen do šperku)zasadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The jeweller set the stone in the ring.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (theater: arrange scene)připravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nachystat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 While the curtains were closed, they quickly set the next scene.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plant: produce fruit)zrát ned
  dozrávat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This tree sets fruit in the late summer.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (direction: determine) (kurs, směr)nastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (směr)vytyčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jeremy set a course for the West.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sail: rig) (plachty)vytáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The crew set the sails and the ship left the harbour.
set [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fix, put in place)stanovit, určit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boss sets the hours we work. The sales targets have been set for this month.
set [sth] in [sth],
set [sth] against [sth]
vtr + prep
often passive (story: locate, place) (přeneseně: příběh do prostředí)zasadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Helena set her story against the backdrop of the Second World War. The novel is set in 19th-century Paris.
set [sth/sb] on [sb/sth] vtr + prep (let loose) (psy, ptáky apod.)vypustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The hunters set the dogs on the scent.
set [sth/sb] on [sth] vtr + prep (urge to attack)poštvat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you go into that garden, the owner will set his dog on you.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
set in | set
AngličtinaČeština
set in motion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (prompt, cause to begin) (přeneseně)uvést do pohybu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  dát podnět k dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 They have set in motion the official procedures for emigrating to Canada.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"set in" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: embed, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "set in":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'set in'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.