send

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɛnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sɛnd/ ,USA pronunciation: respelling(send)

Inflections of 'send' (v): (⇒ conjugate)
sends
v 3rd person singular
sending
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
sent
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
sent
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
send vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to go)poslat, odeslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He sent the message to his friend.
 Poslal (or: odeslal) kamarádovi zprávu.
send vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (emit)vysílat ned
 The radio station is sending a signal.
 Rozhlasová stanice vysílá signál.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
send viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (dispatch message, agent)poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We sent to London for news.
send viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be transmitted)posílat se, přenášet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The data is still sending.
send [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to be transmitted)odeslat, poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Simply click to send the e-mail.
send [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compel to go) (někoho)poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John's wife sent him to the store for milk.
send [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deliver)poslat, odeslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please send the package by airmail.
send [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, dated (delight) (hovorový výraz)brát ned
  strhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 That movie really sends me.
 Ten film mě fakt bere.
send [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grant)seslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Send us a sign, oh Lord!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
send [sth] back,
send back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(return: an item) (zakoupené zboží)vrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If mail-order clothes do not fit, you can usually send them back to the supplier.
send [sb] down,
send down [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang, figurative (law: sentence to prison) (neformální)poslat do vězení dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Johnno's been arrested again; he's going to get sent down this time for sure!
send [sb] down,
send down [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
UK (expel from university) (z univerzity)vyloučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 William's parents were furious when he was sent down for smoking cannabis.
send for [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (summon)poslat pro dok + předl
  zavolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He is very ill, I think we should send for his parents to take him home.
send [sb] for [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (ask or order: [sb] to fetch [sth])poslat pro dok + předl
 The doctor sent his assistant for some warm water.
 Lékař poslal svou asistentku pro trochu teplé vody.
send for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (order for [sth] to be brought)obejdnat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nechat si poslat dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Spring is almost here; it's time to send for my seeds.
send [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (post, mail) (poštou)zaslat, poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
send [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (direct [sb](rozkazem)vyslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The general sent more soldiers off into battle.
send [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (mail, post) (dopis apod.)odeslat, poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I went to the post office and sent off a package to my friend.
send [sth] out,
send out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(distribute by mail) (poštou)rozeslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Political campaign teams send out letters of thanks to financial donors.
send [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (transmit, transfer)poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let me know your email address and I'll send the report over.
send [sth/sb] up,
send up [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (mock, parody)parodovat ned
  dělat si legraci z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 In 1962 and 63, the programme "That was the week that was" would send up politicians on BBC television.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
send [sb] away vi + adv (dismiss) (někoho)propustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
send [sth] on,
send on [sth]
vtr + prep
(forward)přeposlat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poslat dál dok + přísl
 I will send on this letter to the former tenant.
send-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (goodbye wishes)rozloučení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Audrey's colleagues gave her a great send-off when she left for her new job.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"send" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: send a [package, gift, letter, message], send it [first class, recorded delivery], send [flowers, chocolates], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "send":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'send'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.