second

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɛkənd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈsɛkənd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sekənd for 1, 2; si kond for 3)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time: 60th of a minute) (jednotka času)sekunda, vteřina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A minute lasts sixty seconds.
 Minuta má šedesát sekund (or: vteřin).
a second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instant, brief moment)chvilka, chvilička ž zdrob
  okamžik mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He only looked away for a second.
 Koukal se stranou jen chvilku (OR: chviličku).
second,
2nd
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(2nd in a series or list) (bod na seznamu apod.)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 This is the second leg of our trip.
 Toto je druhý úsek naší cesty.
second,
2nd
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in race, competition: placed 2nd) (závod, soutěž apod.)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 My sister won the race, and I was second.
second,
2nd
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(race, competition: in 2nd place)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Our team came in second. Jane was first, and Claire arrived second.
second vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (parliament: support) (zákon apod.)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 One of the peers has to second the motion.
 Jeden z peerů musí ten návrh podpořit (or: podporovat).
second,
2nd,
the second,
the 2nd
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in a series, list: 2nd item, person) (v pořadí)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Your seat is the second on the left.
 Vaše sedadlo je druhé zleva.
the Second,
II
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(2nd monarch with specified name) (pořadí panovníka)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: 'II' is spoken as "the Second"
 Charles II was King of England from 1660 to 1685.
the second,
the 2nd
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(second day of the month) (v daném měsíci)druhého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Můj bratr se žení druhého května.
the second of,
2nd,
2nd of,
the 2nd,
the 2nd of
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (second day of specified month) (v daném měsíci)druhého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The written form "2 May" may also be used.
 My brother is getting married on the second of May.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
second adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (alternate)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The blue is my second choice. Is there a second option?
second adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: instrumentalists)druhý číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 The second violins played out of tune.
second adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (another)další přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ještě jeden přísl + čísl
 I'll have a second cup of tea, please.
second adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (automotive: of 2nd gear) (hovorový výraz: stupeň řazení)dvojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  druhý převodový stupeň fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The car is stuck in second gear.
second advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (secondly)zadruhé příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 First, he can't afford a car. Second, he can't drive.
second advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (secondly: introducing second point)zadruhé příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 First, he can't afford a car. Second, he can't drive.
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxer's assistant) (v boxu)sekundant mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The boxer's second threw in the towel.
second,
2nd,
second gear,
2nd gear
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(2nd automobile gear) (stupeň řazení)dvojka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 On a hill, shift into second.
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: base) (baseball)druhá meta příd + ž
 The runner stole second.
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: position) (baseball)na druhé metě fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Stevens is playing second.
second,
2nd
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(musical interval) (hudba)sekunda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The next chord change is a second.
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angle: 60th part of a minute) (1/60 stupně)vteřina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The coordinates are thirty degrees, two minutes and ten seconds north.
Second,
2nd
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: 2nd symphony, etc.) (symfonie)druhá číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
seconds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (another helping of food) (jídlo)přídavek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)nášup mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There's more lasagne. Would anyone like seconds?
 Lasagne ještě zbyly. Dá si někdo přídavek?
seconds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (remaindered clothing)výprodejové oblečení příd + s
  oblečení ve výprodeji fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I know a store that sells seconds for a very good price.
second [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assist, support)sekundovat ned
  podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jason wants to second his friend in the match.
second [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (military: transfer)převelet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přidělit, přesunout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He was seconded to Guam for four years.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Advent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religion: coming of Christ) (příchod Krista)advent mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The idea of Advent was developed long after Jesus lived.
 Advent se rozmohl až dlouho po smrti Krista.
fifty-second,
52nd
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(ordinal number: 52) (řadová číslovka)padesátý druhý čísl + čísl
 This is the fifty-second year in which the competition has been held.
fifty-second,
52nd
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(item, person: 52nd in series, list) (položka v seznamu)padesátý druhý čísl + čísl
 The fifty-second person on the list is George Richardson.
fifty-second,
52nd
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in 52nd position, place) (pořadí v závodě)padesátý druhý čísl + čísl
 Deborah finished fifty-second in the cycle race.
fifty-second,
52nd
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(item, person: 52nd in series, list) (položka, pořadí)padesátka dvojka ž + ž
 At fifty-second in the list of top goalscorers is Olivier Rocchetti.
fifty-second,
52nd
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (52nd birthday) (roků)padesát dva čísl + čísl
 Joshua will be celebrating his fifty-second on Sunday.
give a second thought to [sth/sb],
give [sth/sb] a second thought
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (consideration)zamyslet se nad dok + předl
  přemýšlet nad ned + předl
Poznámka: Often used in the negative.
 Most people don't give a second thought to the problems of the homeless.
give it a second thought v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (rethink)zvážit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přehodnotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.
have second thoughts v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (reconsider)změnit názor dok + m
 Oliver was originally very keen to join the army, but now he is having second thoughts.
have second thoughts about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (reconsider [sth])změnit názor na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Denise was having second thoughts about getting married to Mick.
play second fiddle to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be considered less important)hrát druhé housle
 She always played second fiddle to her talented older sister.
second cousin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child of your parent's cousin) (dítě sestřenice/bratrance rodičů)stříně m/ž
  (dítě sestřenice/bratrance rodičů)bratranec z druhého kolena fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (dítě sestřenice/bratrance rodičů)sestřenice z druhého kolena fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My second cousin is very dear to me.
second cousin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. common but incorrect (child of your cousin) (dítě bratrance/sestřenice)stříně m/ž
  (dítě bratrance/sestřenice)bratranec z druhého kolena fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (dítě bratrance/sestřenice)sestřenice z druhého kolena fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: Your cousins' children are your first cousins once removed, but many native speakers refer to them as second cousins.
 My mother's second cousin has moved out of state.
second cousin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. common but incorrect (your parent's cousin) (nesprávně: bratranec rodičů)bratranec z druhého kolena fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (nesprávně: sestřenice rodičů)sestřenice z druhého kolena fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: Your parents' cousins are your first cousins once removed, but many native speakers refer to them as second cousins.
second fiddle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (less important status)druhé housle
 The Vice President will always play second fiddle to the President.
second floor (US),
first floor (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (storey above ground level)druhé patro čísl + s
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective
 The fire was on the second floor of the building.
second-floor (US),
first-floor (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(at storey above ground level)překlad není dostupný
second floor (UK),
third floor (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(third storey of a building)třetí patro čísl + s
 My offices are on the second floor.
second-floor (UK),
third-floor (US)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(on the third storey)překlad není dostupný
second grade,
2nd grade
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (school year: age 7-8) (na základní škole)druhá třída čísl + ž
 In the U.S. children are typically about 7 years old when they enter second grade.
second hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clock, watch: counts seconds) (na hodinách)vteřinová ručička příd + ž
second hand,
second-hand,
secondhand
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(previously owned) (přeneseně)z druhé ruky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  dříve používaný přísl + příd
 We bought a second-hand car because we can't afford a new one.
second hand,
secondhand
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(previously owned) (přeneseně)z druhé ruky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He always buys his cars second hand.
second hand,
secondhand,
at second hand
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(indirectly)z doslechu předl + m
  zprostředkovaně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 She wasn't there. She heard about it second hand.
second look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (further attention)podívat se pořádně dok + přísl
 At first I thought the student's essay was hopeless, but a second look revealed some promising passages.
second name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (middle name)druhé křestní jméno fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Paul's second name is Ian.
second nature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] instinctive)druhá přirozenost čísl + ž
 Driving quickly becomes second nature once you've passed your test.
second place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (runner-up position) (v soutěži, závodě apod.)druhé místo čísl + s
 Ruth was in second place in the competition.
second thoughts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (regrets, doubts)pochyby, pochybnosti ž mn
 Gary is having second thoughts about joining the army.
second thought,
on second thought (US),
second thoughts,
on second thoughts (UK)
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (change of mind)změna názoru ž + m
 I need to speak to the kids about this; on second thoughts, perhaps I'll wait until my husband gets home.
second thought nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hesitation, consideration)váhání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  uvážení, zvážení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She accepted the job without a second thought.
second to none adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the best)nepřekonatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nejlepší přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a brilliant footballer: his passing ability is second to none.
second wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (fresh burst of energy)druhý dech příd + m
 Now everyone has their second wind, let's get back to work!
the Second World War,
World War II
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(international conflict of 1939-1945)druhá světová válka fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The Second World War began on 3rd September 1939.
second-hand clothes,
secondhand clothes
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(used clothing)oblečení z druhé ruky
  oblečení ze sekáče
 I buy second-hand clothes in charity shops; you can get great bargains there.
second-hand smoke,
secondhand smoke
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(from [sb] else's cigarette)pasivní kouření příd + s
 Second-hand smoke can cause respiratory problems in non-smokers.
secondhand,
also UK: second-hand
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(previously owned, used) (oblečení apod.)z druhé ruky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Iris loves to shop at secondhand book stores.
secondhand,
also UK: second-hand
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(indirect)z druhé ruky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  nepřímý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
secondhand,
also UK: second-hand
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(from previous owner)z druhé ruky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Mason's suit looks new, but he bought it secondhand.
 Masonův oblek vypadá nově, ale koupil ho z druhé ruky.
split second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (briefest moment)zlomek sekundy
 I thought you were someone else then for a split second.
take a second look v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (re-examine)podívat se důkladněji
 Let's take a second look: we may have missed some important clues.
this second advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal, figurative (immediately, now)okamžitě
  teď hned
 Put down that candy this second! I want you to come here this second.
wait a second interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (wait for a moment)počkej chvíli
 Just wait a second; I'm almost ready now.
World War II,
Second World War,
WWII
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(international conflict of 1939-1945)2. světová válka fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The video looks at what life was like for children during World War II.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"second" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: I second [the motion, the nomination, the proposal, that], [one, 10, 30] seconds, [the clock's, my watch's] second hand, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "second":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'second'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.