scale

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈskeɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/skeɪl/ ,USA pronunciation: respelling(skāl)

Inflections of 'scale' (v): (⇒ conjugate)
scales
v 3rd person singular
scaling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
scaled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
scaled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (weighing device)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The boxer stepped onto the scale.
 Boxer se postavil na váhu.
scales,
weighing scales
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
UK (weighing device) (zařízení)váhy plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
 I put the onions on the supermarket scales and weighed them.
 V supermarketu jsem položil cibule na váhu a zvážil je.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematical ratio)měřítko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The map is drawn on a 1:1,000 scale.
 Tato mapa je zobrazena v měřítku tisíc ku jedné.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system of measurement) (hodnocení)stupnice, škála žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Please rate the class on a scale of ten.
 Prosím ohodnoťte žáky na stupnici od jedné do deseti.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (size, dimension)měřítko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  rozsah mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The dam project was conceived on a grand scale.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V první světové válce byl jedovatý plyn poprvé použit pro vojenské účely ve významném měřítku.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ten festival byl velmi úspěšný a my se teď snažíme organizovat něco podobného v menším měřítku po ostatních městech.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (map: distance line) (mapa)měřítko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The scale was shown at the bottom of the map.
 Měřítko bylo znázorněno v dolní části mapy.
scale vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (climb over)přelézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boys scaled the fence.
 Kluci přelezli plot.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: sequence of notes) (hudební)stupnice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The pianist played scales to warm up.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Žáci se učili hrát stupnici na klavír.
scale vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adjust the size of) (se zachováním proporcí)zmenšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (se zachováním proporcí)zvětšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He scaled the model so that it was one tenth of the actual size.
 Zmenšil model na desetinu původní velikosti.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (fish, snake: skin plaque) (ryba)šupina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Most fish are covered in scales.
 Většina ryb má šupiny.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (flake of skin) (lupy)šupinka ž zdrob
 There were scales of dandruff on the shirt.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flake)šupina, šupinka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There were scales of rust on the pipe.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (calcium in kettles, etc.)vodní kámen příd + m
  (vodní kámen)povlak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (vodní kámen)usazenina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The inside of the pot was covered with a calcium scale.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (build-up on teeth) (plak na zubu)povlak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (plak na zubu)vrstva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  zubní plak, zubní kámen příd + m
 The molars were covered with plaque scale.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bract) (typ listu)listen, listenec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The scale is often found just below a plant's flower.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (armour: metal plate) (brnění)šupina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The soldier's armour was made up of many small scales of bronze.
scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pan of weighing device) (zařízení)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  miska vah ž + ž mn
 The jeweller put gold on the scale.
scale n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (to a certain scale)v měřítku předl + s
 We looked at scale drawings of the new building.
the scales nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." rare (sign of the zodiac: Libra) (znamení zvěrokruhu)Váhy ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Jim's astrological sign is the scales.
scale viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (snake: shed skin plaques)svléct kůži dok + ž
  svlékat kůži ned + ž
 The snake is ready to scale.
scale viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become encrusted)zanést se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zanést se vodním kamenem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The taps became scaled.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove scales from: a fish) (rybu)oškrabat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  oškrabat šupiny dok + ž mn
 The fisherman scaled the fish he caught.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove plaque from: teeth)odstranit zubní kámen dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The dentist scaled the patient's teeth.
scale [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form scale on) (vodní kámen)usadit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Calcium scaled the bathtub.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
scale back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (reduce, downsize)redukovat ned
  snížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The company has to scale back in order to continue in business.
scale [sth] down,
scale down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reduce, downsize)redukovat ned
  snížit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
scale up [sth],
scale [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (increase, upsize)rozšířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvýšit, navýšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zvětšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
full-scale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (life size)v životní velikosti fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
full-scale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (using all resources)kompletní, totální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  úplný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně)vyčerpávající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
large scale,
large-scale
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(big, extensive)velký, rozsáhlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 There was a large-scale protest against the Iraq war in Washington, DC.
on a large scale advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a great extent)ve velkém měřítku
 Stopping climate change will require action on a large scale.
scale up [sth],
scale [sth] up
vtr + adv
(increase in size)zvětšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
sliding scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prices: according to income)klouzavá sazba
 The local clinic uses a sliding scale so I can afford their services.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"scale" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: scale to [fit, size, match], the [temperature, pressure, Richter] scale, build a scale model (of), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "scale":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'scale'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.