WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

say good-bye


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "say".

Podívejte se také na: good-bye

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (utter)říci, říct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  říkat ned
 Dexter said, "I'm hungry." He said the book was blue.
 Můj kamarád řekl (or: pravil): „Ahoj“.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Co to říkal?
say vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give an opinion) (uvádět názor)říkat, tvrdit ned
  říci, říct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I say it's a bad idea.
 Já říkám (or: tvrdím), že je to špatný nápad.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zkoušel jsem jim to říct, ale neposlouchali mě.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (order) (přikazovat)říkat ned
 Mom says stop arguing or you'll be grounded.
 Máma říká, abychom se přestali hádat, jinak dostaneme domácí vězení.
say to do [sth] vtr + prep (order to)přikázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  říct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dad says to come and eat dinner right now.
 Táta říká, abych přisel a snědl večeři.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for example) (jako příklad)řekněme dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Take any number, say seven, and multiply by four.
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)řekněme dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zhruba, asi příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There must have been, say, 200 people there.
say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (to gain attention)řekni rozk
  řekněte rozk
  hele citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Say, do you know where I can find a good restaurant?
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turn to speak) (přeneseně)slovo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 When Richard had his say, he explained his side of the story.
 Když měl Richard slovo, vysvětlil svoji verzi příběhu.
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority)pravomoc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (slov apod.)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The parents decided it was bedtime, and the children had no say in the matter.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: [sth] learned)odříkat, přeříkat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jimmy can say his ABCs.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suppose)předpokládat ned
 Let's say that he's right.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affirm)říkat, tvrdit ned
 She is said to be the best painter of her generation.
 Říká se, že je nejlepší malířkou své generace.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate) (přeneseně)říkat ned
  ukazovat ned
 The thermometer says that it's seventy degrees.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: a prayer)odříkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pomodlit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The children said a prayer for their parents.
 Děti odříkali modlitbu za svoje rodiče.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct: a mass) (mši)sloužit ned
 The priest said the Mass on Sunday.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
say goodbye,
say goodbye to [sb],
say good-bye to [sb]
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(bid [sb] farewell) (s někým)rozloučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Say goodbye to your cousin for me!
say goodbye to [sth],
say good-bye to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (no longer have [sth](přeneseně: s něčím)rozloučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "say good-bye":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'say good-bye'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.