say

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈseɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/seɪ/ ,USA pronunciation: respelling(sā)


Inflections of 'say' (v): (⇒ conjugate)
says
v 3rd person singular
saying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
said
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
said
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (utter)říci, říct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  říkat ned
 Dexter said, "I'm hungry." He said the book was blue.
 Můj kamarád řekl (or: pravil): „Ahoj“.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Co to říkal?
say vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give an opinion) (uvádět názor)říkat, tvrdit ned
  říci, říct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I say it's a bad idea.
 Já říkám (or: tvrdím), že je to špatný nápad.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zkoušel jsem jim to říct, ale neposlouchali mě.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (order) (přikazovat)říkat ned
 Mom says stop arguing or you'll be grounded.
 Máma říká, abychom se přestali hádat, jinak dostaneme domácí vězení.
say to do [sth] vtr + prep (order to)přikázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  říct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dad says to come and eat dinner right now.
 Táta říká, abych přisel a snědl večeři.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for example) (jako příklad)řekněme dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Take any number, say seven, and multiply by four.
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)řekněme dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zhruba, asi příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 There must have been, say, 200 people there.
say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (to gain attention)řekni rozk
  řekněte rozk
  hele citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Say, do you know where I can find a good restaurant?
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turn to speak) (přeneseně)slovo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 When Richard had his say, he explained his side of the story.
 Když měl Richard slovo, vysvětlil svoji verzi příběhu.
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority)pravomoc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (slov apod.)váha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The parents decided it was bedtime, and the children had no say in the matter.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: [sth] learned)odříkat, přeříkat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jimmy can say his ABCs.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suppose)předpokládat ned
 Let's say that he's right.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affirm)říkat, tvrdit ned
 She is said to be the best painter of her generation.
 Říká se, že je nejlepší malířkou své generace.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate) (přeneseně)říkat ned
  ukazovat ned
 The thermometer says that it's seventy degrees.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: a prayer)odříkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pomodlit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The children said a prayer for their parents.
 Děti odříkali modlitbu za svoje rodiče.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct: a mass) (mši)sloužit ned
 The priest said the Mass on Sunday.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
have a lot to say about v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (openly share one's opinions on)mít co říct k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  hodně vědět o ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 As a working mother, she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.
have a say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (influence outcome)ovlivnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální)říci své k dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The assessor will have a say in how the money is spent.
have little to say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak little)nemoci říci
  nechtít říci
 His teacher had little to say about the incident.
have your say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (give your opinion)mít slovo
 She had her say, and she left before we could respond. Let Oscar speak, then you can have your say.
I daresay,
I daresay that,
I dare say,
I dare say that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(I assume, I think likely)troufám si říci ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  předpokládám ned
 I daresay you're hungry after your long walk.
I say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, dated (well!)překlad není dostupný
 I say, Jeeves! - that was a splendid party, was it not?
I say exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (my opinion is as follows)podle mě předl + záj
  podle mého názoru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  navrhuji ned
 How can our company save money during this recession? I say we stop hiring and freeze salaries.
let's say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (supposing that, imagine)řekněme, že rozk + sp
  představme si, že rozk + sp
 Let's say we don't make a profit this quarter. What can we change in order to become profitable?
mean what you say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak sincerely)nemluvit do větru
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
needless to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (of course, obviously)není třeba říkat, že ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  nemusím říkat, že ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Needless to say, I won't go there again.
Never say die! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative (do not give up)nevzdávej to
 Come on boys, you can still win this game! Never say die!
nothing to say about [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (no information or opinion about)nemít co dodat k ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 When the reporter asked about his alleged affair, he answered "I have nothing to say about that."
overhear [sb] say [sth],
overhear [sb] saying [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(hear [sb] secretly)nechtěně vyposlechnout přísl + dok
 Robert overheard Tina say she is getting a divorce.
say goodbye,
say goodbye to [sb],
say good-bye to [sb]
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(bid [sb] farewell) (s někým)rozloučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Say goodbye to your cousin for me!
say goodbye to [sth],
say good-bye to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (no longer have [sth](přeneseně: s něčím)rozloučit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
say hello v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (greet [sb])pozdravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I say hello to my neighbors every time I see them.
say nothing of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not mention)nezmínit se o dok + předl
  nemluvit o ned + předl
  neříct nic o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 She said nothing of her upcoming surgery for fear her family would worry. You don't need to thank me - say nothing of it!
that is to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in other words)jinak řečeno přísl + příč dok
 I'm sorry. That is to say, I won't do it again.
to say the least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the minimum)mírně řečeno přísl + příč
  přinejmenším příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He was a bit taken aback, to say the least. Her comment was highly inappropriate, to say the least.
 Vypadal udiveně, mírně řečeno.
venture to say [sth],
venture to say that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(daresay, be so bold as to say)dovolit si říci
 I would venture to say that most people are living with the discontentment of envious feelings.
You can say that again! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (yes: emphatically)přesně tak
 “This new gadget's just brilliant.” “You can say that again!”
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"say" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: say [hello, goodbye, yes, no], [have, get] the [last, final, decisive] say, let's leave, say, [around 2:00, in 5 minutes], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "say":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'say'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.