sawn

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɔːn/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sôn)


From the verb saw: (⇒ conjugate)
sawn is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: sawn, saw

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sawn v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (saw)viděl min nedminulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase.
 The wood was sawn into 6-inch pieces.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
saw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tool for cutting)pila žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Paul cut down the tree with a saw.
 Paul porazil strom pilou.
saw v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (see)viděl min nedminulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase.
 Marilyn didn't like what she saw.
 To, co Marylin viděla, se jí nelíbilo.
saw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cut with a saw) (pilou)řezat ned
 He sawed along the line he had marked with the pencil.
 Řezal podle čáry, kterou si vyznačil tužkou.
saw vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut with a saw)přeřezat, přeříznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přeřezávat ned
 The magician sawed his assistant in half.
 Kouzelník přeříznul svou asistentku napůl.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
saw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (saying, maxim)pořekadlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  přísloví spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
saw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (move as if to cut with a saw) (přeneseně: rukama)šermovat ned
 He sawed the air with his hand.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sawn" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sawn":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sawn'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.