saturate

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsætʃʊreɪt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. ˈsætʃəˌreɪt; adj., n. -ərɪt, -əˌreɪt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. sachə rāt′; adj., n. sachər it, -ə rāt′)


Inflections of 'saturate' (v): (⇒ conjugate)
saturates
v 3rd person singular
saturating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
saturated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
saturated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
saturate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soak completely)nasytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
saturate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (fill to capacity)nasytit, saturovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
saturate [sth] with [sth] vtr + prep (soak with [sth])namočit do dok + předl
  namočit v dok + předl
  nechat nasáknout v dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Saturate the pieces of bread with milk.
saturate [sth] with [sth] vtr + prep figurative (fill with [sth](něčím)naplnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčím)napustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Dan saturated the bucket with soapy water.
saturate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (market: supply fully) (přeneseně: trh)nasytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
saturate [sth] with [sth] vtr + prep (market: supply fully with [sth](přeneseně: trh)nasytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
saturate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (electronics: maximum current)saturovat ned
  nasytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
saturate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (military: maximum bombing) (s maximálním nasazením)bombardovat ned
  vybombardovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
saturate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (fat)nasycená mastná kyselina fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  tuk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"saturate" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "saturate":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'saturate'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.