sanctuary

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsæŋktʃuəri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsæŋktʃuˌɛri/ ,USA pronunciation: respelling(sangkcho̅o̅ er′ē)

Inflections of 'sanctuary' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": sanctuaries

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sanctuary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sacred place)svatostánek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  svatyně žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Only church members are allowed in the sanctuary.
sanctuary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place of refuge) (bezpečí)útočiště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 We took sanctuary in an abandoned warehouse.
sanctuary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (for [sb]: quiet place) (přeneseně: klidné místo)útočiště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She found her sanctuary in reading poetry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sanctuary" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sanctuary":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sanctuary'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.