sampling

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɑːmplɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sampling, säm-)

From the verb sample: (⇒ conjugate)
sampling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: sampling, sample

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sampling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (statistics) (statistika)výběr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Statistics are gathered through sampling, that is estimating the characteristics of the whole population using information collected from a sample group.
sampling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music) (hudba)vzorkování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hudba)samplování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hudba)sampling mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The DJ enjoys sampling.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sampling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (specimen)vzorek m zdrob
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sample nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (representative piece)vzorek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  ochutnávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The store gave away free small carpet samples.
 Obchod nabízel zdarma vzorky koberců.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Obchod nabízel ochutnávku vín.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
sample nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (specimen)vzorek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The urine sample is used for drug testing.
sample [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take a specimen)vzít vzorek dok + m
 They sampled the pond at five different depths of water.
sample [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (test a specimen) (vzorek)otestovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (jídlo)ochutnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He sampled the food, but didn't buy anything.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sampling" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [publish, determine, decide on] the sampling method, the sampling [frequency, level, rate], the sampling [period, interval, distribution], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sampling":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sampling'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.