same

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈseɪm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/seɪm/ ,USA pronunciation: respelling(sām)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (identical)stejný, shodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ten samý záj + záj
  totožný, identický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We go to the same place for our holidays every year.
 Každý rok jezdíme na dovolenou na stejné místo.
the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unchanged) (nezměněný)stejný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Laurie still looks the same after all these years.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Je to pořád stejná situace.
the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: same one)ten samý záj + záj
 The same man designed the Eiffel Tower and the armature for the Statue of Liberty.
 Ten samý muž navrhl Eiffelovu věž a armaturu pro sochu Svobody.
same pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the same person or thing) (stejná věc nebo osoba)tentýž, tatáž, totéž, týž, táž zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
 She chose the same as I did.
 Vybrala si totéž, co já.
the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)stejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 A mother loves all her children the same.
 Matka miluje všechny své děti stejně.
the same as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (saying two things are similar) (velmi podobné)to samé jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
same interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (showing agreement)já také záj + přísl
  nápodobně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 "I'm so tired I could fall asleep at my desk." "Same."
 „Jsem tak unavený, že klidně usnu na svém stole.“ „Já také.“
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
all the same exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even so)i přesto sp + sp
  přesto spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  i tak sp + sp
  stejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Max promised to change, but all the same I decided to end the relationship.
 Max slíbil, že se změní, ale i přesto jsem se rozhodla vztah ukončit.
at the same time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously)současně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  ve stejný okamžik fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It was fortunate that we both arrived at the same time.
at the same time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in unison)jednohlasně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (dělat něco současně)zároveň, naráz příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 We all screamed for more ice cream at the same time.
 Jednohlasně jsme oba zakřičeli, že chceme víc zmrzliny.
by the same token exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (similarly)ze stejného důvodu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  podobně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
hors d'oeuvre,
plural: same or hors d'oeuvres
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
French (food: appetizer)předkrm mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 If you fill up on hors d'oeuvres, you will have no room left for dinner
in the same breath advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (at same moment)jedním dechem
 The Prime Minister denies climate change and advocates carbon tax in the same breath.
in the same way,
the same way
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(similarly)stejným způsobem příd + m
 She never cooks that dish in the same way, so it is different every time.
It's all the same to me exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (I have no preference.)je mi jedno
 You can stay or leave; it's all the same to me.
just the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (even so)přesto spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
 Although Davina probably won't mind, just the same we ought to ask her before we borrow her bike.
just the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (exactly alike)úplně stejný přísl + příd
 Are those new boots? Ed has a pair that are just the same.
much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very similar)zhruba stejný přísl + příd
 I will use much the same method as George did to make these changes.
much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unchanged)stejný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The doctors say he is in much the same condition as yesterday. My hometown looks much the same as it did when I left 10 years ago.
of the same mind adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having a similar opinion)souhlasit
  mít stejný názor
 We've reached a consensus. The whole committee is of the same mind on this issue.
on the same wavelength adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (thinking similarly to [sb] else)na stejné vlně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
one and the same nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (same person or thing)jeden a ten samý fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 At the end of the story, the boy and his twin were revealed to be one and the same!
pretty much the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (very similar)vlastně skoro stejný fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It hardly matters which candidate you vote for; they're all pretty much the same.
pretty much the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unchanged from earlier)nezměněně, stejně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 The state of the patient's health has stayed pretty much the same.
stay the same viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not change)neměnit se ned
  zůstat stejný dok + příd
the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (identical)stejný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  identický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
the same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the very, the exact)ten samý záj + záj
  ten stejný záj + příd
 The same man was seen at the dock the next day.
the same nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the same thing)to samé záj + záj
  to stejné záj + příd
 She's having the fish special and I'll have the same.
 Dá si tu rybí specialitu a já si dám to samé.
very same adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exact or identical)přesně ten
 At 15 Jacques enrolled at the very same school that his late father had attended.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"same" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the same or [similar, better], [said, is] the same thing, would want the same in return, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "same":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'same'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.