salvage

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsælvɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsælvɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(salvij)

Inflections of 'salvage' (v): (⇒ conjugate)
salvages
v 3rd person singular
salvaging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
salvaged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
salvaged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
salvage vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (from ship) (z lodi)zachránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
salvage vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (things: save what has value) (cenné věci)zachránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
salvage vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (negotiations) (vyjednávání)zachránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
salvage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (saving)záchrana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Investors were relieved by the salvage of their merchandise from the ship.
salvage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (items saved)zachráněné věci příd + ž mn
 Salvage from the wreck is washing up on the beach.
salvage n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to salvage)záchranný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Salvage teams expect to start diving on the wreck later today.
salvage [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (save from bad situation)uchránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zachovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The breakup of their relationship was acrimonious, but at least Michelle managed to salvage her self-respect.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"salvage" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a salvage yard for [car, spare, vehicle] parts, the salvage value of the car, [found, bought, picked up] the part at a salvage yard, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "salvage":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'salvage'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.