salted

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɔːltɪd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sôltid)

Na této stránce: salted, salt

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
salted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: salt added) (pokrm)solený, osolený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seasoning)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Can you pass the salt, please?
 Můžete mi prosím podat sůl?
salt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add salt to)posolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  solit ned
 He salted his steak.
 Posolil si steak.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Neměl bys tolik solit, víš, že to není zdravé.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cured with salt)solený, nasolený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I love salt fish, but my brother hates it.
salt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (containing salt)slaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This fish lives only in salt water.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sodium chloride) (chlorid sodný)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Common salt is a naturally-occurring compound of sodium.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preservative) (konzervant)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Put salt on the meat to keep it from rotting.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical compound) (chemická sloučenina)sůl žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There is no net charge, positive or negative, in a salt.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, figurative (wit, piquant element) (přeneseně: vtip, důvtip)koření spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Let's add some salt to this dry dialogue.
salt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sailor) (hovorový výraz)mořský vlk příd + m
 The old salt had been sailing for over forty years.
 Ten starý mořský vlk se už plaví víc než čtyřicet let.
salt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cure) (maso, šunku)solit, nasolovat ned
 That producer salts the best hams around.
salt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (introduce fraudulently) (přeneseně)posypat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They salted the mine with gold nuggets to swindle potential investors.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"salted" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "salted":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'salted'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.