rumble

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrʌmbəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈrʌmbəl/ ,USA pronunciation: respelling(rumbəl)

Inflections of 'rumble' (v): (⇒ conjugate)
rumbles
v 3rd person singular
rumbling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
rumbled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
rumbled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rumble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (low growling noise)dunění, rachocení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Agatha heard the rumble of thunder in the distance.
rumble viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make low noise)dunět, burácet, rachotit ned
 Tim hadn't eaten all day and his stomach was rumbling.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rumble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (complaint) (nespokojené)mručení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 A rumble of discontent spread through the room as the mayor announced the news.
rumble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (gang fight) (pouliční)potyčka, rvačka, bitka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The two gangs got into a rumble over territory.
rumble viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (get going) (přeneseně: odcházet)zvedat kotvy ned + ž mn
 Are you ready? Let's rumble.
rumble [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (discover, uncover)odhalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boss rumbled Daisy's sideline in selling the office equipment when she spotted one of the company laptops on an online auction site.
rumble [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive, slang (realise deceit)odhalit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Sam realized his wife had rumbled him when he saw her looking in through the window.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: the rumble of [thunder, engines, tanks, traffic], the [heavy, continuous, incessant] rumble of, heard a (deep) rumble in the [street, distance, sky], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rumble":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rumble'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.