WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

rubber boots


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "rubber".

Podívejte se také na: boots

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (latex material) (materiál)guma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (spíše zastarale: materiál)pryž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Tyres are made of rubber.
 Pneumatiky jsou vyrobeny z gumy.
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (eraser for mistakes) (mazací)guma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Betty used a rubber to erase her mistake.
 Betty použila gumu, aby vymazala chybu.
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (condom) (hovorový výraz: kondom)guma, šprcka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Lily always carries a rubber in her purse, just in case.
 Lily vždy nosí v kabelce šprcku, pro všechny případy.
rubber n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (made of rubber)gumový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Robert wears rubber gloves to do the washing up.
 Robert má na umývání nádobí gumové rukavice.
rubbers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US, Can (waterproof boots)galoše ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Ted was wearing his rubbers because of the rain.
 Ted nosil kvůli dešti galoše.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of games)série her ž + ž mn
 After dinner, they sat at the card table to play a few rubbers.
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rubber game, rubber match)rozhodující zápas příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
rubber band nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (elastic band)gumička ž zdrob
 The postman uses rubber bands to bundle together letters for the same address.
 Pošťák svazuje gumičkou dopisy, co jdou na stejnou adresu.
rubber stamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handheld printing tool)razítko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Rubber stamps are often used to mark packages "fragile".
rubber stamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] approving automatically) (přeneseně: člověk souhlasící se vším)loutka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
rubber stamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (automatic approval) (přeneseně: automatický souhlas)odkývání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
rubber-stamp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (give automatic approval) (přeneseně: automaticky schválit)odkývat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rubber boots" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rubber boots":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rubber boots'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.