rubber

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrʌbər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈrʌbɚ/ ,USA pronunciation: respelling(rubər)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (latex material) (materiál)guma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (spíše zastarale: materiál)pryž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Tyres are made of rubber.
 Pneumatiky jsou vyrobeny z gumy.
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (eraser for mistakes) (mazací)guma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Betty used a rubber to erase her mistake.
 Betty použila gumu, aby vymazala chybu.
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (condom) (hovorový výraz: kondom)guma, šprcka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Lily always carries a rubber in her purse, just in case.
 Lily vždy nosí v kabelce šprcku, pro všechny případy.
rubber n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (made of rubber)gumový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Robert wears rubber gloves to do the washing up.
 Robert má na umývání nádobí gumové rukavice.
rubbers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US, Can (waterproof boots)galoše ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Ted was wearing his rubbers because of the rain.
 Ted nosil kvůli dešti galoše.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set of games)série her ž + ž mn
 After dinner, they sat at the card table to play a few rubbers.
rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rubber game, rubber match)rozhodující zápas příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
rubber band nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (elastic band)gumička ž zdrob
 The postman uses rubber bands to bundle together letters for the same address.
 Pošťák svazuje gumičkou dopisy, co jdou na stejnou adresu.
rubber stamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handheld printing tool)razítko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Rubber stamps are often used to mark packages "fragile".
rubber stamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] approving automatically) (přeneseně: člověk souhlasící se vším)loutka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
rubber stamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (automatic approval) (přeneseně: automatický souhlas)odkývání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
rubber-stamp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (give automatic approval) (přeneseně: automaticky schválit)odkývat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rubber" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: rubber [tires, bands, balls], [tied, wrapped] with a rubber band, scary rubber [spiders, creatures], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rubber":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rubber'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.