rough

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrʌf/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rʌf/ ,USA pronunciation: respelling(ruf )

Inflections of 'rough' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
rougher
adj comparative
roughest
adj superlative
Na této stránce: rough, rough up

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (abrasive)hrubý, drsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This sandpaper is extra rough, so you can work faster.
 Tento brusný papír je velmi hrubý, takže můžeš pracovat rychleji.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (uneven)hrubý, drsný, nerovný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The surface of this concrete is rough.
 Tento betonový povrch je hrubý.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (animal coat: shaggy) (srst)hrubý, drsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Border Terriers have quite rough coats.
 Border teriéři mají docela drsnou srst.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (violent) (chování)hrubý, neurvalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He is extremely rough with his kids.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (turbulent)nelehký ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (osud)pohnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 They have had a rough marriage with the death of two sons.
 Po smrti dvou synů měli nelehké manželství.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weather: stormy) (počasí)drsný, sychravý, bouřlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The rough weather makes life difficult in Antarctica.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rude)hrubý, neotesaný, neurvalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His rough manners were frowned upon when he started mixing with the upper classes.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disorderly) (člověk, chování)hulvátský, neurvalý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (člověk)nevychovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I have had enough of your rough behaviour.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: coarse) (jídlo)hrubý, drsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The rough fibres in celery help clean your intestines.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking luxuries) (bez přepychu)drsný, primitivní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  v drsných podmínkách fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Many people like the rough experience that they get camping.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unpolished) (nehotový)hrubý, přibližný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There is just a rough draft. I should have a final version ready tomorrow.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tentative)hrubý, přibližný, povšechný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Let me take a rough guess at the cost.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bristly) (neoholený)hrubý, drsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He hadn't shaved for a week and his face was rough when she kissed him.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sea: with big waves) (moře)rozbouřený, bouřlivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Many passengers were sick during the crossing due to the rough seas.
rough advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (roughly)drsně, hrubě přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sergeant treated us real rough.
rough nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (thug)pobuda, výtržník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (slangový výraz)řízek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (zastaralý výraz)rabiát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The woman crossed the street to avoid the young roughs on the other side.
rough nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sketch)náčrt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  hrubý návrh příd + m
 They looked over the roughs together and selected two styles.
the rough nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf: longer grass) (nesekaná tráva na golfovém hřišti)rough mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 In the summer, we irrigate the fairway, but not the rough.
rough [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sketch an outline)načrtout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nakreslit nanečisto, napsat nanečisto dok + přísl
 Let me see if I can rough something together for you.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rough [sb] up,
rough up [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (beat up)zbít, zmlátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A gang of youths roughed him up.
rough up [sb],
rough [sb] up (US),
rough [sb] (UK)
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (sports: abuse a player) (slovně)napadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  provokovat ned
 Go in there and rough up their best player, but don't get any fouls called on you.
rough [sth] up,
rough up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (make rough) (povrch apod.)zdrsnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Rough up the surface of the wood before you paint it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
rough | rough up
AngličtinaČeština
knock the rough edges off [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (refine)vypilovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The band have knocked the rough edges off their playing and now sound more professional.
rough draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (writing: unfinished version)hrubá verze
 The writers are still working on a rough draft right now.
rough edges nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (lack of refinement)problematické chování příd + s
 She wanted to smooth off his rough edges and teach him some manners.
rough edges nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (ragged outline)hrubé okraje příd + m mn
 She ripped the paper instead of using scissors because she wanted rough edges.
rough guess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uneducated estimate)hrubý odhad
 I'd say the town's population is 75,000 - but that's just a rough guess.
rough layout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general description of arrangement)předběžná verze
 This is just a rough layout; I'll bring the finalized plans to our next meeting.
rough measure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (approximate gauge)hrubý odhad
 By studying people's actions you'll have the rough measure of their characters.
rough outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sketchy drawing or diagram)hrubý náčrt příd + m
 I quickly drew a rough outline of an eye.
rough outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general idea or description)základní myšlenka příd + ž
 Here's a rough outline of the proposed web site, but it still needs refining.
rough sketch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rapid or loose drawing)hrubý náčrt
 Michelangelo always made a rough sketch before starting a sculpture.
rough spot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (difficult period) (přeneseně)slepá ulička
  bezvýchodná situace
 She's going through a pretty rough spot just at the moment.
rough stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (physical violence)trable, potíže
 We won't tolerate any more rough stuff from you bullies.
smooth the rough edges off [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (file down) (předmětu)obrousit hrany dok + ž mn
 You can smooth the rough edge off the metal with a file or with sand paper.
smooth the rough edges off [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (refine)zkultivovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 As soon as they were married she started trying to smooth the rough edges off him.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rough" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: roughed out a [plan, design, shape], the [ball, golf ball, shot] landed in the rough, rough [skin, stubble, scales, patches], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rough":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rough'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.