rooted

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈruːtɪd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ro̅o̅tid, rŏŏtid)

Na této stránce: rooted, root

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rooted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (botany: having roots) (rostlina)zakořeněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
rooted,
-rooted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (belief, custom: firmly implanted) (zvyk, názor apod.)zakořeněný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Often used in combination: e.g., deep-rooted
rooted in [sth] adj + prep (emotionally attached to) (emočně)lnoucí k příd + předl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (plant: part in the soil) (stromu)kořen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It's important for plants to have strong roots.
 Je důležité, aby rostliny měly silné kořeny.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (origin, source) (přeneseně: problému)jádro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  podstata žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The root of the problem is that Lauren simply can't see Tina's point of view.
 Jádrem problému je to, že Lauren jednoduše nechápe Tinin pohled.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tooth: part in the gum) (zubu)kořen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Healthy roots are important for strong teeth.
 Pro silné zuby jsou důležité zdravé kořeny.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word: base form) (slova)kořen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A root is the base from which other words are formed.
 Kořen je základ, ze kterého se vytvářejí další slova.
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (origin, lineage) (původ)kořeny m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Adam's red hair suggests he has Celtic roots.
 Adamovy zrzavé vlasy naznačují, že má keltské kořeny.
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (ancestral place of origin) (domov)kořeny m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 The family have their roots in Devon.
 Rodina má své kořeny v Devonu.
roots nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (hair close to scalp) (vlasu)kořínek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My roots are growing back; I need to dye my hair again.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zdravé kořínky vlasů jsou základ zdravých vlasů.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of tooth, nail, hair)kořen mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  kořínek m zdrob
 Emily plucked her eyebrows, taking care to pull the hairs out by the root.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Není-li kořen nehtu poškozen, stále z něj dorůstají nové nehtové buňky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (root of a number) (čísla)odmocnina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Two is the root of four.
root nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: fundamental note) (hudba)základní tón příd + m
root n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (cause: original)příčina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The root cause of Rachel's unhappiness is her own unwillingness to change her situation.
root viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plant) (rostlina)kořenit ned
  (rostlina)zakořenit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (rostlina)zapouštět kořeny ned + m mn
  (rostlina)zapustit kořeny dok + mn
 I planted the rose bush in the garden last week and it seems to have rooted well.
root [sth] in [sth] vtr + prep figurative, usually passive (originate, base) (přeneseně)pramenit z ned + předl
 Petra's fear of flying is rooted in a traumatic childhood experience.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
rooted | root
AngličtinaČeština
deep-rooted,
deep rooted,
deeply-rooted,
deeply rooted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (firmly established) (přeneseně)hluboce zakořeněný přísl + příd
  vžitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: The hyphen is omitted when the adjective follows the noun
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rooted":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rooted'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.