rich

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɪtʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪtʃ/ ,USA pronunciation: respelling(rich)


Inflections of 'rich' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
richer
adj comparative
richest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wealthy)bohatý, majetný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The Rockefeller family is rich.
 Rockefellerové jsou bohatí (or: majetní).
the rich nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (wealthy people)bohatí lidé příd + m mn
  (hovorový výraz)boháči m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Our economy would change dramatically if we'd stop letting the rich make the tax laws.
 Naše hospodářství by se dramaticky změnilo, kdybychom přestali nechávat dělat daňové zákony bohatými lidmi.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (food: full of flavor)chutný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (chuťově)výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This dessert is rich.
 Tento zákusek je chutný.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (abounding: in [sth](přeneseně)bohatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The jungle is rich in wildlife.
 Prales je bohatý na divoká zvířata.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (smell: fragrant) (přeneseně: vůně)bohatý, plný, silný, pronikavý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The perfume has a rich aroma.
 Ten parfém má pronikavé aroma.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (soil: nutritious) (přeneseně: půda)bohatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (půda)úrodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The soil in the basin is rich.
 Půda v pánvi je úrodná.
riches nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (wealth)bohatství spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  prosperita, hojnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He daydreamed about what he would do with his riches if he won the lottery.
 Snil o tom, co bude dělat se svým bohatstvím, když vyhraje v loterii.
riches nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (valuable things, people) (přeneseně)bohatství spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They hadn't much money, but their children were their riches.
 Neměli moc peněz, ale jejich bohatstvím byly děti.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (valuable) (hodnota, cena)hodnotný, cenný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The family has a rich collection of paintings.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (elaborate) (přeneseně)bohatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  propracovaný, komplikovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The palace has rich furnishings.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (copious) (přeneseně)bohatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vydatný, velký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The desserts come in rich portions.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (color: deep) (barva, odstín)plný, sytý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The painting was full of rich hues.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (sound: full, strong) (přeneseně: zvuk)bohatý, plný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zvučný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The bass has a rich sound.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (art: full of meaning)silný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The painting transmits a rich sense of sadness.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (fuel: strong) (palivo)silný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The mixture in this fuel is too rich.
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (entertaining)vtipný, zábavný, legrační přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He told a rich joke and everybody laughed.
rich,
a bit rich
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (ironic)přehnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That's a bit rich, coming from you!
rich adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: a lot of butter, cream) (o jídle)hustý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (o jídle)kyprý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
rich in [sth] adj + prep figurative (full of [sth])bohatý na příd + předl
  plný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The Greek myths are rich in allegory.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
get rich vi + adj informal (become wealthy)zbohatnout
 It's hard to get rich.
grow rich vi + adj (become wealthy, prosper)zbohatnout
 The managers grew rich while the workers suffered.
tapestry,
rich tapestry
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (complexity) (něco složitého, spletitého)spleť, změť žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The old lady didn't go out much any more, but she enjoyed watching life's rich tapestry from a seat on her porch.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rich" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [steal, take, rob] from the rich, rich [people, businessman], the [tax, law, bill] only benefits the rich, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rich":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rich'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.