resort

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈzɔːrt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈzɔrt/ ,USA pronunciation: respelling(ri zôrt)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
resort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place for rest, recreation)letovisko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (k rekreaci)rezort mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We stayed at a beautiful resort in the Caribbean.
 Pobývali jsme v tom nádherném karibském letovisku.
resort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recourse)poslední možnost příd + ž
  krajní případ příd + m
  (z nouze)východisko spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He bought perfume as a last resort.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Válka bude až poslední možnost.
resort to [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have recourse to)uchýlit se k dok + předl
 The demonstration was largely peaceful, though a small number of protesters resorted to violence.
 Demonstrace byla do značné míry mírumilovná, i když malý počet demonstrantů se uchýlil k násilí.
resort to doing [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do as final option) (k poslední možnosti)uchýlit se k dok + předl
 Bill resorted to eating tuna after he ran out of other food.
 Když mu došly zásoby, uchýlil se Bill k jezení tuňáka.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
resort to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (turn to in desperation)uchýlit se k dok + předl
 Some people resort to violence during heated disputes. The discussions can get pretty heated but, fortunately, no one resorts to violence.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
last resort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (desperate recourse)krajní řešení, poslední řešení
 As a last resort to win her heart, he bought 12 dozen roses for her. You are my last resort, if you don't lend me the money I will lose the house.
resort to violence v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (use physical force)uchýlit se k násilí
 Even if he makes you really angry, you should never resort to violence. There's no need to resort to violence; we can solve this problem through discussion.
ski resort,
skiing resort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(place with skiing facilities)lyžařské středisko příd + s
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"resort" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: resort to [drastic, emergency] measures, a [tourist, vacation, beach, seaside, health, spa, ski] resort, resort to [violence, killing], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "resort":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'resort'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.