resolve

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈzɒlv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈzɑlv/ ,USA pronunciation: respelling(ri zolv)

Inflections of 'resolve' (v): (⇒ conjugate)
resolves
v 3rd person singular
resolving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
resolved
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
resolved
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
resolve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (problem) (problém)řešit ned
  (problém)vyřešit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
resolve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (promise self) (slíbit si)předsevzít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
resolve to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be determined to do [sth])být odhodlán ned + příč ned
 The detective resolved to discover the identity of the killer, no matter what it took.
resolve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determination, not wavering)odhodlání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Anna was determined to eat more healthily, but as she walked past the bakery, she could feel her resolve weakening.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
resolve itself into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (change, become)přeměnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Emily awoke in the night and saw a monster at the end of her bed; as she became more fully awake, the monster resolved itself into her clothes thrown over the back of a chair.
resolve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (music: chord, progression) (akord apod.)rozvést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
resolve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (find answer) (najít odpověď)vyřešit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
resolve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: discord, transform)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"resolve" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [strong, weak, fierce, firm, cast-iron] resolve, the resolve of the [workers, family, children, students, troops], the [workers'] resolve, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "resolve":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'resolve'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.