reserve

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/rɪˈzɜːrv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/rɪˈzɝv/ ,USA pronunciation: respelling(ri zûrv)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
reserve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hotel, restaurant) (hotel, restaurace)zamluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hotel, restaurace)rezervovat ned
reserve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold place) (místo k něčemu)vyhradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (místo k něčemu)rezervovat ned
reserve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not do yet) (ještě nedělat)schovávat si ned
reserve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person's manner)zdrženlivost, obezřetnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  rezervovanost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 People often mistake Patricia's reserve for unfriendliness, but really she's very nice when you get to know her.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
reserve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geography: reserved area) (přírodní)rezervace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  chráněné území příd + s
 The Native Americans live on a reserve.
reserve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (military) (vojenství)záloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Janet isn't in the combat zone at the moment; she's in the reserves.
reserve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (stock, [sth] saved) (něco uloženého)zásoba, rezerva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Patrick had to start on his emergency reserve of chocolate.
reserve,
reserve player
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(substitute in a team)náhradník, náhradnice m, ž
 There were fifteen players on the field and two reserves.
reserve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (money) (finanční)rezerva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The company didn't have sufficient reserves to meet its expenses.
reserve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set aside)schovat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát si stranou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Jim reserved two pieces of cake for him and Maria to eat later, before serving the rest to his guests.
reserve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep for yourself)vyhradit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Sophie reserved the right to terminate her contract, if she found she didn't like the job.
reserve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (delay)zdržet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Gerald wasn't sure about the singer, but decided to reserve judgement until he'd heard the whole song.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
Fed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, abbreviation (Federal Reserve Bank) (v USA)Fed zkr
  (v USA)Federální rezervní banka fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: Označení národní banky USA:
in reserve advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in storage, stored up)v zásobě
 Banks only have to keep a fraction of their deposits in reserve.
TA nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, dated (Territorial Army) (Velká Británie)záložní vojsko příd + s
Poznámka: Now known as the Army Reserve.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"reserve" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [manager, director] of a reserve bank, reserve [food, cash, funds, supplies], a [nature, wildlife, safari, forest] reserve, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "reserve":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'reserve'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.