reconcile

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɛkənsaɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈrɛkənˌsaɪl/ ,USA pronunciation: respelling(rekən sīl′)

Inflections of 'reconcile' (v): (⇒ conjugate)
reconciles
v 3rd person singular
reconciling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
reconciled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
reconciled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
reconcile viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (people with each other)usmířit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After a six-month separation, Oliver and Marilyn finally reconciled.
reconcile [sb] with [sb],
reconcile [sb] and [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(people with each other)usmířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Bill managed to reconcile his daughter with her husband. Alison was glad she had reconciled the two friends, who had not been on speaking terms for weeks.
reconcile [sb] to [sth] vtr + prep (get [sb] to accept [sth])smířit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Once Maria had reconciled her children to her new relationship, they all got on very well with her boyfriend.
reconcile yourself to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accept [sth](s něčím)smířit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When Malcolm failed his test for the tenth time, he reconciled himself to the fact that driving was a skill he would never master.
reconcile,
replace reconcile [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(tally accounts) (účty)srovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (účty)uvést v soulad dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
reconcile vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in agreement) (dát do souladu)sladit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"reconcile" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: reconcile [accounts, differences, divisions], reconciled with [her, the policy, the statements], they reconciled [quickly, awkwardly, amicably], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "reconcile":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'reconcile'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.