rat

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈræt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ræt/ ,USA pronunciation: respelling(rat)

Inflections of 'rat' (v): (⇒ conjugate)
rats
v 3rd person singular
ratting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ratted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
ratted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: rodent)potkan mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  krysa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My cat caught a rat this morning.
rat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, pejorative, slang (informant) (slangový výraz)bonzák, bonzačka m, ž
  (hovorový výraz: udavač)krysa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
rat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, pejorative, slang (untrustworthy person) (přeneseně: nedůvěryhodná osoba)krysa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 That Richard's been badmouthing me to the boss behind my back; he's a rat.
rat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, pejorative, slang (worker who refuses to strike)stávkokaz, stávkokazka m, ž
rat to [sb] vi + prep slang (be an informant) (slangový výraz)bonzovat ned
  donášet ned
rat on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slang (inform on)udat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (slangový výraz)prásknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Polly knew it was Tim who let the teacher's car tyres down, so she ratted on him.
rat on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK, informal (break: a promise) (slib)porušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (slovo)nedodržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He ratted on his promise to help me move.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
Rats! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (annoyance, frustration)Sakra!, Krucinál! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
rat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb] frequenting place)častý návštěvník, častá návštěvnice příd + m, příd + ž
Poznámka: Common examples are: mall rat, gym rat, lab rat
 He's always at the gym; he's a real gym rat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
rat out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (be cowardly, withdraw) (hovorový výraz: být zbabělý)být krysa ned + ž
rat [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (inform on) (slangový výraz: udat někoho)prásknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Anna's parents found out that she was skipping school when her brother ratted her out.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
gerbil,
tamarisk gerbil,
sand rat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(animal: rodent)pískomil mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
hoarder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (person who keeps or collects)překlad není dostupný
rat [sb] out to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (inform on) (slangový výraz: udat někoho někomu)prásknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After George cheated on the test, Jessica ratted him out to the teacher.
rat race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (work life: competitive, routine) (nesmyslná)honba za kariérou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 I wanted to escape the rat race and work from home.
smell a rat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (suspect [sth])mít podezření
 You say you didn't steal my cookies, but I smell a rat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rat" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: put out rat traps, killed with rat poison, slang: part of the rat pack, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.