rasping

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈrɑːspɪŋ/, /ˈræspɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(rasping, räsping)

Na této stránce: rasping, rasp

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rasping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (harsh grating noise) (hovorově: hlas)chraplák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
rasping adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (harsh, grating)drsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rasp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scraping sound)sípání, chraptění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 My teacher smokes too much and you can hear the rasp in her voice.
rasp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make scraping sound)sípat, chraptět ned
rasp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (filing tool)rašple žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
rasp viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (talk hoarsely)chraptět ned
  chroptět ned
 Monica lost her voice and rasped for days.
rasp [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (scrape, rub against)škrábat ned
  dřít ned
 Betty could feel the kitten's rough tongue rasping her hand.
 Betty cítila, jak ji hrubý jazýček koťátka škrábe na ruce.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
rasping | rasp
AngličtinaČeština
raspy,
rasping
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(voice: rough) (hlas)hrubý, drsný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rasping":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rasping'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.