prompter

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprɒmpr/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(promptər)

From prompt (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
prompter
adj comparative
promptest
adj superlative
Na této stránce: prompter, prompt

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
prompter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who reminds actor of lines) (divadelní)nápověda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 When the actor forgot his line, the prompter reminded him.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
prompt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quick)okamžitý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  rychlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  pohotový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I had to call a plumber last week, and I was very impressed at how prompt his response was.
 Minulý týden jsem musel zavolat instalatéra a byl jsem ohromen, jak rychlá byla jeho reakce.
prompt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theater: cue) (divadelní)nápověda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Mary forgot her line and needed a prompt.
 Mary zapomněla svůj text a potřebovala nápovědu.
prompt [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give a cue to [sb](dát vodítko)napovídat ned
  (dát vodítko)napovědět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát vodítko dok + s
 When Ian forgot his line, the stage manager prompted him.
 Když Ian zapomněl text, ředitel divadla mu napověděl.
prompt [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (refresh [sb]'s memory)připomenout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When Gary couldn't remember the word, his teacher prompted him.
 Když si Gary nemohl vzpomenout na text, jeho učitel mu ho připomenul.
prompt [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (encourage [sb] to do [sth])přimět, podnítit, dohnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podněcovat ned
 It was James's mother who prompted him to apply for university courses.
 Byla to Jamesova matka, která ho přiměla přihlásit se na univerzitu.
prompt advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (punctually)přesně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Be there at twelve noon, prompt.
 Buď tam přesně ve dvanáct.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
prompt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stimulus)pobídka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  stimul mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The lack of business this month was just the prompt Olivia needed to start building a marketing strategy.
prompt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (writing topic) (od někoho)inspirace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
prompt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: request for input)překlad není dostupný
prompt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cue to elicit response)překlad není dostupný
 The teacher used prompts to encourage the students to use the new vocabulary they had learned.
prompt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give rise to)vyvolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The minister's resignation is bound to prompt debate as to the reasons behind it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "prompter":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'prompter'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.