prevailing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prɪˈveɪlɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prɪˈveɪlɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(pri vāling)

Na této stránce: prevailing, prevail

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
prevailing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most frequent)aktuální přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The prevailing wind is from the north, making this a cold spot.
prevailing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dominant)převažující, převládající, převážný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The prevailing opinion is that the two countries need to make peace.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
prevail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be predominant) (být nejdůležitější)převažovat, převládat ned
  převážit, převládnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The customs that prevail in that country seem very strange to foreigners.
prevail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (win over other options) (názor)převažovat, převládat ned
  převážit, převládnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
prevail over [sth/sb] vi + prep (triumph over, be greater than)zvítězit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The center-right party prevailed over the Socialists in the latest elections.
prevail on [sb] to do [sth],
prevail upon
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(persuade: [sb] to do [sth])přesvědčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He prevailed on the jury to hear of his innocence, but they labelled him guilty anyway.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
prevail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: win) (sport, volby)zvítězit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It was a hard fought match, but the home team prevailed in the end.
prevail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (win)zvítězit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 William and Polly debated the point for hours, but in the end, it was Polly's opinion that prevailed.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"prevailing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: (under) the prevailing [terms, opinion, circumstances], prevailing [economic, political, medical] conditions, the prevailing theory of [the time, gravity], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "prevailing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'prevailing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.