pressing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈprɛsɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈprɛsɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(presing)

Na této stránce: pressing, press

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
pressing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (urgent)naléhavý, neodkladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  urgentní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This problem is pressing, so please could you deal with it as soon as possible.
pressing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of pressing)lisování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 They say that the olive oil from the first pressing is best.
pressing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (CD, record: edition) (kompaktních disků)lisování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Record collectors usually prefer first editions to later pressings.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
pressing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (persistent)neustálý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sophie really didn't want to go out for dinner with Mark and ignored his pressing invitations.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
press vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (push on)zatlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He pressed against the table to get it to move.
 Zatlačil na stůl, aby s ním pohnul.
press vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (key) (klávesa)zmáčknout, stlačit, stisknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mačkat ned
 He pressed the delete key.
 Zmáčkl (or: stiskl) klávesu Delete.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nesmíš mačkat Delete, nebo si všechno vymažeš.
press vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (button) (tlačítko)zmáčknout, stlačit, stisknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  mačkat ned
 He pressed the button to ring the doorbell.
 Zmáčkl (or: stiskl) zvonek.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Mačkal zvonek, dokud mu neotevřeli.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (media)tisk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  média, masmédia s mnpodstatné jméno středního rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního v množném čísle (např. kuřata, letadla).
 The prime minister's memo was leaked to the press.
 Premiéro sdělení prosáklo do tisku (or: médií).
press [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compress) (zmenšit)zmáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zmenšit)stlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The more you press a wet sponge, the more water you will get out of it.
 Čím více budeš mačkat mokrou houbu, tím více vody z ní dostaneš.
press [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (squeeze) (ovoce apod.)vymačkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ovoce apod.)lisovat ned
 Press the oranges onto the juicer to make a healthy drink.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Když vymačkáš tyto jablka, budeš mít několik litrů zdravého moštu.
press [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (push heavily on) (silou)stlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (silou)zatlačit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (silou)zmáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Would you press on my suitcase so I can close it?
 Můžeš stlačit můj kufr tak, abych ho mohl zavřít?
the press nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (journalists)tisk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The President spent an hour briefing the press on his latest policy.
 Prezident strávil hodinu představováním své nové politiky tisku.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing machine) (tiskařský)lis mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Newspapers are produced on a printing press.
 Noviny se vyrábí na tiskařském lisu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device: flattens clothes) (na prádlo)mandl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There was a trouser press and an iron in the hotel room.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device: irons clothes) (na prádlo)žehlička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A steam press takes the effort out of ironing clothes.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (manufacturing device) (stroj)lis mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Many metal components are stamped out of sheet metal on a giant press.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (publicity, coverage)publicita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  pozornost tisku ž + m
 He got good press for the act of charity.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (racquet protector)překlad není dostupný
 A tennis racquet should be stored in a press.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crowding together)tlačenice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  mačkanice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There was a great press of people in the small lift compartment.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crease, pleat) (na látce)záhyb mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (na kalhotech)puk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The sharp press in his trousers showed his concern for appearances.
press nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (urgency)naléhavost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (formální)urgence žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The press of executing transactions made the trader's job stressful.
press [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (hurry) (někoho)tlačit na ned + předl
  (někoho)naléhat na ned + předl
 Gabrielle pressed her assistant to finish addressing the envelopes.
press [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (harass) (někoho něco udělat)nutit ned
  (na někoho)naléhat ned
  (někoho do něčeho)tlačit ned
 The bill collector presses debtors to pay, calling at all hours of the day.
press for [sth] vi + prep figurative (insist)dožadovat se ned
  vyžadovat ned
  požadovat ned
 When the witness evaded the question, the prosecutor pressed for an answer.
press [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (iron)vyžehlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I need to press these trousers. They're all rumpled.
press [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold close)přitisknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální)přimáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He pressed his lover to his chest.
press [sb] for [sth] vtr + prep (beg, entreat)žádat ned
  požadovat ned
 He pressed the court for a decision.
press [sb] for [sth] vtr + prep (hurry)naléhat ned
  urgovat ned
 Time is running out, I'll have to press you for an answer.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"pressing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [latest, most recent] pressing, the pressing of the [band's, group's] [CD, record], the pressing was a total [success, flop], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "pressing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'pressing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.