preserve

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prɪˈz3ːrv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/prɪˈzɝv/ ,USA pronunciation: respelling(pri zûrv)

Inflections of 'preserve' (v): (⇒ conjugate)
preserves
v 3rd person singular
preserving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
preserved
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
preserved
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
preserve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (protect from change)udržovat, uchovávat, zachovávat ned
preserve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (maintain)udržovat, uchovávat, zachovávat ned
 In renovating the hotel, we have tried to preserve a sense of its 100-year history.
preserve,
preserves
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usually plural (preserved food) (konzervované jídlo)zavařenina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It's important to sterilize your jars properly when making preserves.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
preserve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (domain) (pole působnosti)doména žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In its early days, before low-cost airlines, air travel was the preserve of the wealthy.
preserve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep up)uchovat si, udržet si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jane preserved an outward show of indifference, even though she was furious inside.
preserve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food) (potraviny)konzervovat ned
 David preserved the vegetables in brine.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"preserve" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [strawberry, peach] preserves, [make, can] preserves (at home), spread preserves [over, on], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "preserve":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'preserve'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.