preferred

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/prɪˈf3ːrd/


From the verb prefer: (⇒ conjugate)
preferred is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: preferred, prefer

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
preferred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (favoured)upřednostňovaný, preferovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Michael's preferred ice cream flavour is strawberry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
prefer [sth/sb],
prefer [sth/sb] over [sth/sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(like better)mít raději ned + příd
  preferovat ned
  dát přednost dok + ž
 Do you prefer apples or oranges?
 Máš raději jablka nebo pomeranče?
prefer [sth/sb] to [sth/sb] vtr + prep (like better than) (něco před něčím)preferovat ned
  (něčemu před něčím)dát přednost dok + ž
prefer to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (favor or like more)preferovat ned
  dávat přednost ned + ž
 My husband likes to watch television in the evenings, but I prefer to read.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
prefer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (choose)vybrat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Which would you prefer for lunch - soup or sandwiches?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
preferred | prefer
AngličtinaČeština
preferred name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (what one likes to be called)upřednostňované jméno příd + s
 Her full name is Diana Lynn, but her preferred name is Lynn.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"preferred" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is the preferred [option, alternative, location] (for), the preferred [method, way, approach] (of), the preferred [bid, bidder, vendor], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "preferred":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'preferred'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.