WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

power assist


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "power".

Podívejte se také na: assist

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force)síla žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He used the sledgehammer with great power, splitting the log with a single blow.
 Velkou silou uhodil perlíkem a jednou ranou rozpůlil polínko.
powers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (faculties, esp. mental) (hlavně psychické)schopnosti ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  (hlavně psychické)síly ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Although he was a great writer, towards the end his powers waned.
 Byl to sice skvělý spisovatel, ale ke konci ho již jeho schopnosti opouštěly.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy)energie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This battery still has power.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Změnil jsem nastavení notebooku, abych zbytečně neplýtval energií.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity)elektřina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (formální)elektrická energie příd + ž
  (hovorový výraz)elektrika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The house lost power for three hours last night. We had to use candles and couldn't watch TV.
 Včera večer nám na tři hodiny vypadla elektřina (or: elektrika). Museli jsme svítit svíčkami a nemohli jsem se koukat na televizi.
 Včera večer se na tři hodiny přerušil přívod elektrické energie. Museli jsme svítit svíčkami a nemohli jsem se koukat na televizi.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lens) (čočka)zvětšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 That lens has a power of 10x.
 Ta čočka má desetinásobné zvětšení.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority)moc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  možnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  pravomoc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The owner of the company has the power to fire any workers if he needs to.
 Majitel společnosti má v případě potřeby možnost vyhodit jakéhokoli pracovníka.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political control) (politická)moc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (politická)kontrola žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 After winning the election, the democrats took power.
 Po vyhraných volbách převzali demokraté moc.
power [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply energy to)pohánět ned
  dodávat energii ned + ž
 The wind powers the electrical generator.
 Elektrický generátor je poháněn větrem.
 Vítr dodává energii elektrickému generátoru.
power [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (drive, give energy to) (dodat sílu)dohnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dodat sílu)dopomoci dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The midfielder powered the winning football team to victory.
 Záložník dopomohl vedoucímu celku k vítězství.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: right) (ze zákona)právo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (ze zákona)pravomoc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The law says that the landlord has the power to evict you from the house if you don't pay the rent.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical ability) (fyzické možnosti)síla žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He doesn't have the power to lift his arm over his head.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (faculty, ability)schopnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She seems to have the power to make everyone fall in love with her.
 Zdá se, že má schopnost všechny přimět, aby se do ní zamilovali.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nation) (světová)velmoc žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 France was once a great power, and remains highly influential in world affairs.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (powerful person, group) (silná, vlivná)osobnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He is the real power in that government, not the prime minister.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military force) (vojenská)síla žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The army used overwhelming power to defeat the enemy.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: energy transfer) (veličina)výkon mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 In physics, power is a measure of energy transfer during a time period.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mechanical energy) (mechanická)energie žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The internal combustion engine creates power for cars.
power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (math) (matematika)mocnina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Two to the power of three (2³) is eight.
powers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (divinity, deity) (božské apod.)síly ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 May the celestial powers grant you long life!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
power [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (computer, etc.: switch on) (počítač apod.)zapnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes a noun.
power up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (computer: be switched on) (počítač apod.)být zapnutý ned + příd
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
abuse of power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (using authority for own benefit)zneužití moci s + ž
  zneužití postavení s + s
 Violence against children is an abuse of power.
balance of power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (between nations)rovnováha sil
 The balance of power shifted when the king became ill, with parliament becoming more independent.
manpower,
man-power
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(workforce)pracovní síla příd + ž
  pracující plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
manpower,
man-power
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(number of workers)pracovníci plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
  stav zaměstnanců m + pl
nuclear power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (atomic energy)jaderná energie, atomová energie příd + ž
 Nuclear power is another alternative energy source to consider.
nuclear power plant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factory that generates atomic energy)jaderná elektrárna příd + ž
power cord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical cable)elektrický kabel, síťový kabel příd + m
power cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (break in electricity supply)výpadek elektrického proudu fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  výpadek elektřiny m + ž
 I lost the file I was working on when there was a sudden power cut. After the power cut to that part of the city, many people went into a panic.
power line nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity supply cable)elektrické vedení příd + s
 When lightning struck a nearby power line, our neighbourhood suffered a blackout for several days. Hundreds of homes were without electricity last night after a storm took down power lines.
power of attorney nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal right to act for [sb])plná moc příd + ž
  zplnomocnění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Jones had given his wife power of attorney.
power of attorney nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document granting power of attorney) (doklad o udělení plné moci)plná moc příd + ž
power plant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factory where energy is generated)elektrárna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 John works at the power plant. The local power plant was fined for emitting too much pollution.
power point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical socket)zásuvka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  zástrčka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
power saw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrically-powered saw)motorová pila příd + ž
 I can't cut straight with a hand saw, but a power saw makes it easy.
power-saw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut with power saw)řezat motorovou pilou ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
power station nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factory where energy is generated)elektrárna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 In 1900 the town had its own power station to provide electricity for some businesses and homes.
power steering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (engine-assisted steering system) (vozidla)posilovač řízení m + s
 I can't even remember what driving was like before power steering was invented.
power strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical extension lead)prodlužovací kabel příd + m
 You can plug your PC, monitor, and so on into a power strip.
power supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of energy)napájecí zdroj příd + m
power tool nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electric tool for woodworking, etc.)elektrické nářadí příd + s
 That wood is too hard to carve by hand, you'll need a power tool.
solar power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy generated by the sun)solární energie, sluneční energie příd + ž
will power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determination)sebekontrola, disciplína
 I'd like to give up smoking but unfortunately don't have the will power.
wind power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy generated by the wind) (z větrných elektráren)větrná energie příd + ž
 Wind power is a viable alternative to energy from fossil fuels.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "power assist":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'power assist'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.