poverty

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɒvərti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑvɚti/ ,USA pronunciation: respelling(povər tē)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
poverty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poor)bída, nouze, chudoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He has a tiny income and lives in great poverty.
 Má nízký příjem a žije ve velké nouzi (or: bídě).
poverty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (scarcity, paucity)nouze žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  nedostatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The designer, suffering from a poverty of ideas, began to copy the work of others.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
poverty line,
poverty level
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(income level legally qualifying as poor) (příjmová)hranice chudoby ž + ž
poverty-stricken adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely poor)velmi chudý přísl + příd
  zbídačený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"poverty" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: in [abject, severe, dire] poverty, poverty [aid, reduction, levels], [world, national, global] poverty, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "poverty":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'poverty'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.