pour

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɔːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pɔr/ ,USA pronunciation: respelling(pôr, pōr)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
pour [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drink: serve) (nápoj, nalít a přinést)nalít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (začít servírovat)rozlít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Would you like me to pour the wine?
 Chceš, abych nalil víno?
pour [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drink: serve [sb](někomu, přinést nápoj)nalít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She poured me a glass of water.
 Nalila mi sklenici vody.
pour [sth] into [sth] vtr + prep (liquid: tip into [sth])nalít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The chemist poured the liquid into the beaker.
 Nalila mi sklenici vody.
pour [sth] into [sth] vtr + prep figurative (money, effort: give plentifully) (přen., hovor.: vložit peníze)nalít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He poured all his money into renovating the house.
 Nalil všechny svoje peníze do renovace domu.
pour [sth] on [sth] vtr + prep (liquid: tip over) (tekutinu)vylít na dok + předl
  rozlít na dok + předl
 I knocked the pitcher over and poured milk on the floor.
 Shodil jsme džbánek a mléko se vylilo na podlahu.
pour viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (liquid: flow forth)proudit ned
  valit se ned
  řinout se ned
  téci ned
 After the dam broke, the water just poured.
 Po protrhnutí přehrady se voda valila.
pour viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (words: gush out) (slova)valit se ned
  (slova)řinout se ned
Poznámka: Followed by a preposition or adverb.
 Her feelings poured out of her.
 Její pocity se z ní jen valily.
pour viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (move in quantity) (přeneseně: nejen tekutiny)valit se ned
  (přeneseně: nejen tekutiny)řinout se ned
  (přeneseně: nejen tekutiny)proudit ned
Poznámka: Followed by a preposition or adverb.
 The crowd poured out of the burning building.
 Z hořící budovy se valil dav lidí.
pour viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, figurative (rain heavily) (hodně pršet)lít ned
 It wasn't raining lightly; it was really pouring outside.
 Nebyl to lehký déšť. Venku opravdu lilo.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
pour [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (emit continuously) (přen., hovor: produkovat opakovaně)plivat ned
  (přeneseně: produkovat opakovaně)chrlit ned
 Their machine guns were pouring bullets.
 Jejich samopaly plivaly kulky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
pour down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (rain heavily) (silně pršet)lít ned
 I hope you've got an umbrella, it's pouring down today!
pour forth vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gush)linout se, proudit, řinout se
 Moses struck the rock with his staff, and water poured forth.
pour in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (arrive copiously) (přicházet v hojném počtu)hrnout se ned
 Letters of congratulations kept pouring in after our wedding.
pour out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gush forth)vyřinout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyvalit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
pour out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (people: exit en masse) (přeneseně: lidé na ulici)vyvalit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After the movie, the people poured out of the movie theater into the streets.
pour out [sth],
pour [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (express freely) (přeneseně: pocity, zlost apod.)vylévat si ned
 He often comes to me to pour out his troubles.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
pour [sth] out,
pour out [sth]
vtr + adv
(liquid: tip from a receptacle)nalít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Could you please pour out a glass of water for me?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"pour" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: pour [me, yourself] a drink, pour him a glass (of), pour water on [her, the plant, the stain], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "pour":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'pour'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.