potter

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɒtə/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑtɚ/ ,USA pronunciation: respelling(potər)

Na této stránce: potter, putter
'potter' je jiný výraz pro 'putter'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'potter' is an alternate term for 'putter'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
potter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who makes pottery)hrnčíř, hrnčířka m, ž
 The potter made ceramic dishes and sold them at the local art fair.
potter viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (busy yourself with small things)zabývat se zbytečnostmi ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
putter (US),
potter (UK)
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(busy yourself with small things) (dělat drobnou domácí práci)kutit ned
 After a long busy period, it was lovely to spend a day just pottering.
putter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf club) (golf)hůl pro patování fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "potter":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'potter'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.