potted

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɒtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(potid)

From the verb pot: (⇒ conjugate)
potted is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: potted, pot

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
potted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plant: in a pot) (rostlina)zasazený v květináči fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Danny loved working in an office decorated with potted plants.
potted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: preserved in a pot) (maso)zavařený, konzervovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
potted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (drunk) (hovorový výraz: opilý)ožralý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (vulgární výraz: opilý)na sračky předl + ž mn
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container for a plant) (pro kytky)květináč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I need to get some bigger pots to transfer my seedlings into.
 Potřebuji nějaké větší květináče, do kterých zasadím semenáčky.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle for cooking) (na vaření)hrnec, kastrol mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Could you get me that big pot from the top shelf? I need it to make jam.
 Můžeš mi podat ten velký hrnec z vrchní police? Potřebuji ho k výrobě džemu.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food storage container) (na uschování jídla)nádoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Martin poured the lentils into a pot, closed the lid, and put it in the cupboard.
 Martin nasypal čočku do nádoby, zavřel víko a nádobu uložil do komory.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drug: marijuana) (slangový výraz: marihuana)tráva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Karen and Tara have been smoking pot all afternoon, and now they have the munchies.
 Karen a Tara kouřily celé odpoledne trávu a teď mají chuť na něco k jídlu.
pot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plant: put into pot) (kytku)zasadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kytku)zasadit do květináče dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Josh potted the azalea.
 Josh zasadil azalku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contents of a pot) (jeho obsah)kotel, kotlík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Adam has made a pot of stew. I was so tired this morning, it took a whole pot of coffee to wake me up.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (piece of pottery) (keramická nádoba)keramika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Alice bought a pot at the pottery market.
 Alice si na trhu koupila keramiku.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (drinking vessel)sklenice mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  korbel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Landlord, bring me a pot of ale!
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (chamber pot)nočník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The maid took the pot from under the bed and emptied it out the window.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (joint funds) (společné, skládané peníze)bank mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They all put ten pounds into the pot for Dan's leaving present.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gambling: money staked)bank mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Victoria won the game and claimed the pot.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large amount of money) (hovor.: velké množství peněz)balík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Tom inherited quite a pot when his aunt died.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (pot belly) (přeneseně)pivní břicho příd + ž
 Ben has been drinking too much beer and has developed quite a pot.
pot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (potentiometer: variable resistor)potenciometr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
pot vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drive ball into pocket) (přeneseně: kulečníkovou kouli do koše)potopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The snooker player potted the black.
pot vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food: put into pot)dát do zavařovací sklenice dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Pot the jelly while it is still hot.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"potted" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "potted":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'potted'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.