poking


From the verb poke: (⇒ conjugate)
poking is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: poking, poke

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
poking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finger, elbow: jabbing) (prstem, loktem apod.)dloubnutý, šťouchnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (prstem, loktem apod.)rýpnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
poke [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (jab with finger) (prsty)dloubnout, šťouchnout, rýpnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Charlotte poked Adam to get his attention.
poke [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prod with finger)dloubnout, šťouchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ben poked the top of the cake to see if it was ready.
poke [sb] with [sth] vtr + prep (jab with [sth] pointed) (něčím)píchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčím)strkat, šťouchat ned
 She poked him with her umbrella to wake him.
poke [sb] in [sth] vtr + prep (jab somewhere with [sth] pointed)strčit do, šťouchnout do dok + předl
 Don't poke anyone in the eye with that stick.
poke [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (on Facebook) (na Facebooku)šťouchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Henry poked Gary on Facebook.
poke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of prodding) (prsty)dloubnutí, šťouchnutí, rýpnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (prsty)dloubanec, šťouchanec mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Wendy's poke woke Bill up.
poke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Facebook feature) (na Facebooku)šťouchnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Amy has twenty Facebook pokes.
poke [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make hole)probodnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  propíchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jim poked a hole in his jumper.
poke [sth] through [sth] vtr + prep (jab through)prostrčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Paula poked her finger through the hole in her glove.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
poke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (sack, bag)pytlík mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Jude was carrying some food for lunch in his poke.
poke into [sth] vi + prep figurative (be nosy, pry) (přeneseně)šťourat se ned
  (přeneseně)šťourat do ned + předl
 Robert's father was always poking into his private life.
poke [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, vulgar (have sex with) (vulgární výraz)píchat, šukat, šoustat ned
 Do you think Barry's poking his new assistant?
poke [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fire: prod, stir) (ohniště)rozhrabat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Andrew poked the fire to get it going again.
poke [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (digitally penetrate) (vulgární výraz)prstit ned
 Ian slipped his hand inside Sonia's knickers and poked her.
poke [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extend)natáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Beryl poked her finger towards the man: "That's him," she said. Adrian poke his head out of the window to get a better look.
poke [sth] into [sth] vtr + prep (thrust, put) (do)strčit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Poke this into your pocket so no one sees it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"poking" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "poking":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'poking'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.