pleasure

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈplɛʒər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈplɛʒɚ/ ,USA pronunciation: respelling(plezhər)


Inflections of 'pleasure' (v): (⇒ conjugate)
pleasures
v 3rd person singular
pleasuring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
pleasured
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
pleasured
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
pleasure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enjoyment)potěšení, uspokojení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (smyslové vnímání)radost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (smyslové vnímání)požitek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Eating chocolate brings Sally great pleasure.
 Pojídání čokolády působí Sally potěšení.
pleasure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreeable feeling)potěšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 It's a pleasure to meet you.
 Jsem rád, že mám to potěšení se s Vámi seznámit. Těší mě, že se s Vámi mohu seznámit.
pleasure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not work)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Are you travelling for business or pleasure?
 Cestujete pracovně nebo za zábavou?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
pleasure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enjoyed activity)potěšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Gardening was his only pleasure.
pleasure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (will, desire)přání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  touha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 What is your pleasure, sir?
pleasure [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (please sexually) (sexuálně)uspokojit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A considerate man will find new ways of pleasuring his lover.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
take pleasure in [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (enjoy)vychutnávat si, užívat si ned
  mít potěšení z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 They seemed to take pleasure in my obvious discomfort.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
my pleasure interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)potěšení na mé straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  těší mě ned + záj
 A: Thanks for all your help. B: My pleasure. A. Thank you. B. My pleasure.
The pleasure is all mine. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." formal (You're welcome.)Rádo se stalo. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Potěšení na mé straně. fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 "Thank you for cooking us such a wonderful dinner." "The pleasure is all mine."
with pleasure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gladly, willingly)s potěšením předl + s
  rád, ráda příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Thank you. I accept your invitation with pleasure.
 Děkuji. Tvé pozvání ráda přijmu.
with pleasure,
my pleasure
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(polite reply to request or thanks)potěšení na mé straně fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"pleasure" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: sexually explicit: pleasure your [lover, boyfriend, wife], a [great, enormous, real, genuine, immense] pleasure, a pleasure [boat, ride, ground, port], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "pleasure":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'pleasure'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.