personify

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/pərˈsɒnɪfaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pɚˈsɑnəˌfaɪ/ ,USA pronunciation: respelling(pər sonə fī′)

Inflections of 'personify' (v): (⇒ conjugate)
personifies
v 3rd person singular
personifying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
personified
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
personified
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
personify [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (typify, embody)zosobňovat ned
  ztělesňovat ned
 That money-grabbing tycoon personifies the ruthless ambition of some executives.
personify,
personify [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(art, literature: represent as human)personifikovat ned
  (přeneseně)představovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Greek goddess Demeter personifies the abundance of the earth.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "personify":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'personify'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.