peace

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpiːs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pis/ ,USA pronunciation: respelling(pēs)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not war)mír mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 After the war ended, there were 30 years of peace before the next war.
 Po konci války následovalo 30 let míru, a pak další válka.
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quiet, calm)pokoj, klid mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She went to her room for some peace and quiet.
 Šla do svého pokoje, protože potřebovala klid a ticho.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental calm) (psychický)mír, klid, pokoj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 After years of depression, he is finally at peace with himself.
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political reconciliation)mír mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The two warring countries made peace after 3 years of war.
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence of civil disorder)veřejný pořádek příd + m
 He was charged with breach of the peace.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
at peace adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in agreement)v míru předl + m
 After years of conflict the two countries are at peace.
at peace adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free from anxiety or trouble)v klidu předl + m
 I'm at peace now that the divorce is final.
dove,
peace dove
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (person calling for peace) (politika: opak jestřába)holubice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The hawks and the doves argued over the necessity of going to war.
 Jestřábi se hádali s holubicemi ohledně nutnosti války.
go in peace interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Christian expression) (Bible)jděte v pokoji
justice of the peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (magistrate)smírčí soudce
 We don't need a priest to get married; we can go to a justice of the peace.
Nobel Peace Prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prestigious international award)Nobelova cena míru fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
peace of mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reassurance)duševní klid, vnitřní klid příd + m
 Having their house insured gave them security and peace of mind.
peace offering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gift of reconciliation)nabídka míru
  nabídka smíru
 After a terrible fight, my husband brought me two dozen roses as a peace offering.
peace pipe,
pipe of peace
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Native American smoking pipe)dýmka míru
 The old Apache puffed on the peace pipe and then passed it to the man sitting next to him.
peacetime,
peace time
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(period when there is no war)mír mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  doba míru ž + m
 We must maintain a strong military even in peacetime.
rest in peace exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (RIP: respect for [sb] dead)R.I.P. zkr
  odpočívej v pokoji fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My late father – rest in peace – would have known what to do in these circumstances.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"peace" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [regional, relative] peace, a peace [agreement, movement, treaty], wished for world peace, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "peace":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'peace'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.