WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

pass the time of day


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "pass".

Podívejte se také na: the | time | of | day

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (movement: move past)projet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bus passed me without stopping.
 Autobus kolem mne projel bez zastavení.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Prošel kolem ní, jako by byla vzduch.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get through)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostat se přes dok + předl
 First you need to pass customs, then you have to wait for your luggage.
 Nejdřív musíme projít celní kontrolou, potom počkáme na naše zavazadla.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (driving: overtake)předjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The racecar passed his opponent at the last minute to win the race.
 Závodní auto předjelo soupeře v poslední minutě a vyhrálo závod.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transfer: hand, give)podat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He passed the pen to her.
 Podal jí pero.
pass [sth] to [sb] vtr + prep (object: give, hand)podat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He passed the pen to her.
 Podal jí pero.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (candidate: succeed) (zkoušku)složit, absolvovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zkoušku)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She passed her driving test on her first attempt.
 Složila řidičskou zkoušku na poprvé.
 Udělala řidičák na první pokus.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (success: approve a law) (zákon)schválit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The law was passed by a vote of seventy to thirty.
 Zákon byl schválen sedmdesáti hlasy proti třiceti.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not fail: exam) (zkoušku)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zkoušku)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I passed the test!
 Udělal jsem zkoušku!
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go by)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  projet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bus passed without stopping for us.
 Autobus projel kolem nás bez zastavení.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
pass interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I don't know the answer)Nevím. zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Jenna, what's the answer to number twelve?" "Pass."
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountain pass)horský průsmyk příd + m
 There is a pass through the mountains thirty kilometres north of here.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (river channel) (řiční)kanál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Be careful when kayaking through the pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document giving entry)průkazka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  permanentka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  legitimace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He showed his summer pass and was admitted to the pool.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (success in exam) (zkoušky)složení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He achieved ten straight passes in his exams.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (university degree) (diplom nebo vysvědčení)prospěl, prospěla min dokminulý čas, vid dokonavý: Dokonavé sloveso v minulém čase.
 His sister got a first class degree, but he only got a pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: ball transfer)přihrávka, nahrávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The pass was intercepted by the opponent.
 Soupeř zachytil přihrávku.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hand gesture) (rukou)máchnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The pass of the psychic's hand over the table seemed to set off a strange series of events.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sleight of hand) (ruky)obratnost, hbitost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The tabletop conjuror amazed us with his passes.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexual advance) (sexuální)návrh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Becky wasn't interested in Tom and pretended she hadn't even noticed his pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: leave of absence) (hovorový výraz: absence v armádě)opušťák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The soldier was granted a pass to attend his mother's funeral.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (important point)milník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  důležitý okamžik příd + m
 What has brought us to such a pass in our relationship?
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be transferred)kolovat ned
  být přenášen inf + příč ned
 The birthday card passed from person to person.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: transfer the ball) (ve sportu)přihrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He passed, then ran towards the goal.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: go by) (čas)plynout, ubíhat, utíkat ned
 It seems that time passes faster every year.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (happen)stát se, přihodit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nastat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You would be amazed at what has come to pass after the accident.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (games: decline) (karty, nepokračovat ve hře)položit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hru)vzdát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You can either play a card or pass.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pominout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uplynout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 That opportunity has now passed.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US euphemism (die)zemřít, umřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm sorry to tell you that your husband has passed.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not fail exam) (zkoušku)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zkoušku)složit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (zkouškou)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 "How was the test?" "I passed!"
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (movement: cross)střetnout se, potkat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They passed each other while running errands this morning.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ball: transfer)přihrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 To play well as part of a team, it's important to pass the ball, rather than just keeping it to yourself.
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examiner: give pass mark) (ve škole)nechat projít dok + dok
 The student's grades were much better this year, so the teacher was happy to pass him.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." euphemism (excrete, discharge) (tělesná potřeba)vylučovat ned
  močit ned
 They say it is painful to pass a kidney stone.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: criticism)překlad není dostupný
 The columnist passed judgement against the candidate's plans.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: a sentence) (rozsudek)vynést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The judge passed a sentence of five years' imprisonment on the criminal.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exceed)přesáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  překonat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The rocket's speed quickly passed two hundred kilometres per hour.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (circulate)kolovat ned
 They passed the popcorn around the table.
pass [sth] to [sb] vtr + prep (ball: transfer to [sb](balon)přihrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He passed the basketball to his teammate, then his teammate shot it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
pass [sth] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (hand round, circulate)rozšiřovat ned
  předávat dál ned + přísl
  dát do oběhu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Please pass along these hints for healthy living.
pass by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go past)projít kolem dok + přísl
 When Emily was sick, she sat near the window and waved at everyone who passed by.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go past)projít kolem dok + přísl
 It's hard to pass by a mirror without looking at your reflection.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (ignore, overlook)nevšímat si ned
  nevšímavě procházet okolo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The shoppers passed by the tomatoes even though they were reduced in price.
pass [sb] by vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (go unnoticed by)minout se účinkem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zůstat nepovšimnut dok + příč dok
 Sadly, my brilliant joke passed him by.
pass [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." often passive (property, etc.: be bequeathed) (majetek)odkázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (majetek)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My mother gave me a quilt that had been passed down over many generations.
pass [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." usually passive (genetic: be inherited) (geneticky přenést)podědit, zdědit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gene responsible for red hair has been passed down through Ron's family.
pass off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (happen)proběhnout, uplynout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Although the event has attracted violence in the past, the latest march passed off without incident.
pass [sth/sb] off as [sth/sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (present falsely)vydávat se za ned + předl
 He tried to pass himself off as an expert, but we could tell he didn't know much.
pass [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (bequeath)odkázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The house and all its belongings were passed on to her.
pass [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (give to next person) (člověku vedle)podat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (člověku vedle)poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Take a cookie and pass them on.
pass on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (reject, not take)odmítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zamítnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm afraid I must pass on your kind invitation - I'm not free that evening.
pass on,
pass away
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
euphemism (die)zesnout, skonat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Uncle James passed on a couple of years ago. His grandfather passed away after a five-year struggle with cancer. I was so sad when my cat passed away.
pass out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (faint, lose consciousness)omdlít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I took one look at the bloody cut on my arm and passed out.
pass out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (soldier: complete training) (vojenské cvičení apod.)absolvovat ned
  (vojenské cvičení apod.)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 650 cadets from the Army Foundation College in Harrogate have passed out.
pass out [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (distribute, hand out)rozdávat ned
 The priest is passing out the communion wafers.
pass over [sb],
pass [sb] over
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(not give consideration to)pominout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nevzít v úvahu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Even though Mary had worked as a manager in that department she was passed over for promotion.
pass over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (not discuss)neprojednat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (bod k diskusi)přeskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mary glibly passed over the topic Eric most wanted to discuss.
pass over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (fly over)přeletět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We live near the airport and hundreds of planes pass over our house every day.
pass over [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (rub lightly with [sth] to clean)zlehka očistit přísl + dok
  přetřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mark passed the cloth over his spectacles to give them a quick clean.
pass up [sth],
pass [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (forgo, deny oneself) (příležitost)zahodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nevyužít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nechat si ujít dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Val simply couldn't pass up the opportunity to spend the summer in the South of France.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
boarding pass,
boarding card
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passenger ticket) (pro nástup do letadla)palubní lístek příd + m
 All passengers must present their boarding passes before entering the airplane.
bypass [sth],
by-pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(go around)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ob- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 The truck driver bypassed the small towns in order to arrive quicker.
 Řidič kamionu se vyhnul malým městům, aby se do cíle dostal rychleji.
bypass,
by-pass
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(road around area)obchvat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  objížďka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We took the bypass because it's quicker.
 Projeli jsme obchvatem, protože to je rychlejší.
let,
let in,
let pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow to pass) (nechat projít okolo)pustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nechat projít dok + dok
 Let the waiter through.
 Pusť toho číšníka.
pass a law v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make [sth] legal or illegal)schválit zákon dok + m
 In 1647 Parliament passed a law making the celebration of Christmas illegal.
pass an exam v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." abbr (be successful in a formal test) (úspěšně)složit zkoušku dok + ž
 Once you have passed the exam you will be awarded with a diploma.
pass [sth] around,
pass around [sth] (mainly US),
pass [sth] round,
pass round [sth] (mainly UK)
vtr + adv
(distribute)dát kolovat dok + ned
  rozdávat ned
 They passed around sandwiches and drinks at the party.
pass judgment,
also UK: pass judgement
vtr + n
(criticize) (přeneseně: zkritizovat)odsoudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We shouldn't pass judgement on him; he's doing the best that he can.
pass judgment,
also UK: pass judgement
vtr + n
(give opinion)posoudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I won't pass judgement until I've heard the whole story.
pass on [sth] vi + prep (be unable to answer)nebýt schopen odpovědi ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The quiz contestant passed on two questions.
pass on [sth] vi + prep US (fail to make payment)nezaplatit, dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  neuhradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Unfortunately, you have passed on the last five payments and are heavily in debt.
pass through [sth] vi + prep (get through)projít přes dok + předl
  přejet přes dok + předl
 It took us 20 minutes to pass through the Mont Blanc Tunnel.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (serving hatch in a wall)výdejní pult příd + m
  výdejní okno příd + s
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a place you travel through)průjezdní místo příd + s
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(act of passing through a place) (nějakým místem)projíždění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cost: passed to customer) (konečnému zákazníkovi)promítat do ceny ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(place funds flow through)překlad není dostupný
pass-through,
passthrough
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to a pass-through)průjezdní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
pass through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cost: passed to customer) (konečnému zákazníkovi)promítnutý do ceny fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
pass-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opening between rooms) (mezi místnostmi)průchod mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
pass time,
pass the time
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(avoid boredom)krátit si čas ned + m
 Carol was doing a crossword to pass the time.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "pass the time of day":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'pass the time of day'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.