pass byWordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
pass by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go past)projít kolem dok + přísl
 When Emily was sick, she sat near the window and waved at everyone who passed by.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go past)projít kolem dok + přísl
 It's hard to pass by a mirror without looking at your reflection.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (ignore, overlook)nevšímat si ned
  nevšímavě procházet okolo fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The shoppers passed by the tomatoes even though they were reduced in price.
pass [sb] by vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (go unnoticed by)minout se účinkem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  zůstat nepovšimnut dok + příč dok
 Sadly, my brilliant joke passed him by.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"pass by" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "pass by":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'pass by'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.