party

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɑːrti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑrti/ ,USA pronunciation: respelling(pärtē)


Inflections of 'party' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": parties
Inflections of 'party' (v): (⇒ conjugate)
parties
v 3rd person singular
partying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
partied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
partied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering)večírek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  party žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (neformální)mejdan mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'm throwing a party tonight.
 Dnes pořádám večírek (OR: party).
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group) (politická)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His party won the election with a big majority.
 Jeho strana vyhrála volby velkou většinou.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual or group in a legal dispute) (právo)strana žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Neither party can back out once the contract has been signed.
 Ani jedna ze stran nemůže od smlouvy po jejím podpisu odstoupit.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
party to [sth],
a party to [sth]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(involved in [sth])zapojený do příd + předl
 I refuse to be party to all your lies and deceit!
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group) (osob)skupina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz: skupina osob)parta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 A party of locals set off in search of the missing boys.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (team)tým mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A party of doctors from the City Hospital visited him.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (person)člověk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  osoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He's a grumpy old party, isn't he?
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: detachment)průzkumná hlídka příd + ž
 They were attacked by an advance enemy party.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (partisanship)stoupenec, stoupenkyně m, ž
  podporovatel, podporovatelka m, ž
 Are you a party to this stupid plan?
party n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of or for a political group) (související s politickou stranou)stranický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
party n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of or for a social gathering)večírkový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The music creates a nice party atmosphere.
party viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (go to parties)chodit po večírcích ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (hovorový výraz: bavit se na večírcích)pařit ned
 All she does is party and sleep.
party viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (drink alcohol) (alkohol)pít ned
  (hovorový výraz)chlastat ned
 I've got beer! Let's party!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
aggrieved party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: [sb] with right of appeal) (právo)poškozená strana příd + ž
  (právo)dotčená strana příd + ž
bachelor party (US),
stag night,
stag party,
stag do (UK),
buck's party (AU)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(party for a husband-to-be) (loučení se svobodou)pánská jízda příd + ž
  (pánské)loučení se svobodou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  (slang: pánské loučení se svobodou)zpívání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Bachelor parties tend to be wild and crazy. We're going to a nightclub for Simon's stag do.
birthday party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration of a birthday)narozeninová oslava, narozeninová párty příd + ž
 Kids love to have birthday parties and invite all their friends.
cocktail party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party where drinks are served)koktejlová party příd + ž
 To celebrate her promotion, she hosted a small cocktail party.
Conservatives nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." colloquial (British right-wing political party) (ve Spojeném království)konzervativci m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  (ve Spojeném království)Konzervativní strana příd + ž
dinner-party n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to social dining event)překlad není dostupný
 She is an expert at polite dinner-party conversation.
dinner party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering over evening meal)slavnostní večeře příd + ž
  (s jídlem)večírek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Hyacinth has invited the vicar and his wife to a dinner party.
doggy bag,
party bag
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(party favours)překlad není dostupný
 At the end of Lucy's party all the children received a doggy bag of sweets and small toys.
GOP nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, acronym (Grand Old Party: Republicans) (přezdívka Republikánské strany v USA)Velká stará strana fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 It looks like the GOP has messed things up again.
hen party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (hen night, women-only celebration for bride-to-be) (pro něvěstu)rozlučka se svobodou fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She wanted to invite ten of her best friends to her hen party.
hen party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (gathering of women only) (přen.: párty pouze pro ženy)dámská jízda příd + ž
house party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at [sb]'s house) (u někoho doma)večírek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (Hovor.: u někoho doma)pařba, kalba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We went to a house party yesterday. I couldn't sleep last night because our neighbors had a very loud house party.
party animal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (person who frequents drinking parties) (neformální, přeneseně)král večírků m + m mn
 She was a real party animal when she was younger. That party animal must be exhausted when the holidays are over.
party pooper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (killjoy, [sb] who avoids festivities)kazit legraci
 We'd really like you to come out with us. Don't be a party pooper!
political party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group seeking to form government)politická strana příd + ž
political party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (group seeking power within government)politická strana příd + ž
search party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group searching for missing person) (hledání pohřešovaného)pátrací četa příd + ž
 A search party has set off up the mountain to look for the missing climber. People from the neighbourhood are forming a search party to find the missing boy.
slumber party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sleepover) (hovorový výraz)dámská jízda příd + ž
tea party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at which tea is served)čajový dýchánek příd + m
  (přeneseně: setkání u čaje)čaj mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
third party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (independent or additional person or group)třetí strana čísl + ž
  externí poskytovatel příd + m
 We're designing the building ourselves, but a third party will build it.
 Budovu navrhneme my, ale postaví ji externí poskytovatel.
third party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group additional to 2 main parties) (politika)třetí strana čísl + ž
 In the UK in 2010 the third party entered a coalition with one of the two major parties.
throw a party v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (host a celebration)pořádat večírek ned + m
 I will throw a party at my house for my birthday.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"party" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: party [all night, for hours, until you drop], a [house, work, birthday, going-away, bachelor, college, beach] party, it's party time!, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "party":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'party'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.